Tento zoznam nie totožný zo zoznamom pridelených licencií alebo zo zoznamom uvedeným na stránke Lotos. V zozname sú uvedené aktívne televízie, teda tie, ktoré vyrábajú pravidelný program a majú aktívnu […]

Privátni lekári majú jednotný systém bodového hodnotenia svojich výkonov, privátni advokáti zas prehľadný systém právnych úkonov, učitelia si prilepšujú osobné ohodnotenie svojich výkonov cez kredity… Všetko sú to v podstate praxou […]

Podľa Európskeho audiovizuálneho observatória je vo Francúzsku 148 lokálnych a regionálnych TV staníc. Na rozdiel od Nemecka a ďalších veľkých európskych krajín, história francúzskej televízie bola charakterizovaná výraznou centralizáciou. Vytvorenie […]

Mestská televízia Trnava

MTT bola založená v roku 1997 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100%-nou účasťou mesta Trnava. Vysielanie je orientované na aktuálne regionálne spravodajstvo a publicistiku (komunálna politika, kultúra, šport, zaujímavosti […]

Je výborné, že máme s platnosťou od 1.1.2011 zákon, ktorý nariaďuje samosprávam uverejňovať všetky zmluvy a faktúry na svojich webových stránkach.A tak môžete podľa určitých kritérií veľmi jednoduchým spôsobom porovnávať […]

Lokálna TV je nekvalitná Toto môže tvrdiť iba ten, kto ju nepozná, alebo tomu nerozumie.To v obmedzenej miere mohlo platiť v roku 1996, kedy vznikali prvé televízne stanice. Stačí sa […]