Home »

cropped-cropped-logo_bez-oválu_1300-1.jpg

Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej a regionálnej televízie. Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma.

Prostredníctvom technických možností internetu, káblovej distribúcie a DVB-T vysielania má regionálna televízia dosah na väčšinu domácnosti na Slovensku.  Svoju jedinečnú úlohu si plnia celé roky a aj napriek obmedzeným zdrojom majú množstvo divákov, ktorí ich sledujú kvôli dôvernému, užitočnému obsahu.

Lokálne a regionálne televízie (LRTVB) predstavujú tretiu zložku audiovizuálnych médií na Slovensku, popri verejnoprávnej TV a komerčnej TV.

Silné lokálne stanice pre silné regióny

Niekoľko televízií sme spojili svoje sily a založili združenie Asociácia regionálnych televízií – RegionTVnet.sk . Podnetom na vznik združenia bolo celospoločenské nedocenenie činnosti regionálnych TV, ktoré na slovenskom mediálnom trhu pôsobia už vyše 20 rokov a viaceré z nich sú často vnímané negatívne, pretože sú celkom závislé od orgánov samosprávy.


cropped-logo_znak_400x400-2.jpgRegionTVnet je aj neformálny projekt spolupráce pri získavaní multiregionálnej inzercie. Potencionálnym klientom ponúkame konzultácie z oblasti LRTVB a možnosť dohodnúť si spoluprácu viacerých televízii na jednom mieste.“