Home »

Vitajte na stránke RegionTVnet.SK

  • Združenie Asociácia regionálnych televízií – RegionTVnet.sk zastupuje záujmy poskytovateľov lokálnych a regionálnych televíznych programov na Slovensku. Ďalej v skratke: LRTVB
    .
  • Lokálna (miestna) a regionálna televízia v  súlade s pridelenou licenciou je  zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k pocitu identity so spoločenstvom.
    ,
  • Podnetom na vznik združenia je celospoločenské nedocenenie činnosti regionálnych TV. Chýba im morálna a finančná podpora. Zámerom združenia je preto posilňovanie postavenia regionálnych televízií.
    .
  • Lokálne a regionálne televízie predstavujú tretiu zložku audiovizuálnych médií na Slovensku, po verejnoprávnej TV a komerčnej TV.

A new TV association named RegionTVnet has been launched in Slovakia.

Medialne reports that it brings together regional stations and lists TV Bratislava, TV Karpaty, TV Nitricka, TV Oravia and TV Zemplin as its founder members.

The aim of the association is to empower regional TV stations, support legislative changes designed to strengthen their financial resources, build commercial cooperation between its members, as well as promote grant support from public and private sources.