Zoznam všetkých TV

Regionálne a lokálne TV podľa zamerania, pokrytia, predpokladaného počtu divákov a množstva vyrobeného programu. Táto tabuľka je orientačná, postupne budeme údaje upresňovať podľa aktuálneho stavu.
Pozrite si aj: Divácke publikum

Názov stanice
podľa pridelenej licencie
Relevantné územie
/ počet obyvateľov
Výroba programu
a jeho aktualizácia
Pravidelné publikum, weeekly reach
TV BRATISLAVA
www.tvba.sk
Bratislava a okolie
600 000 obyvateľov
2500 minút mesačne
denná aktualizácia
200 000 divákov
prieskum sledovanosti
TV NITRIČKA
www.tvnitricka.sk
Nitra a okolie
270 000 obyvateľov
500 minút mesačne
denná aktualizácia
90 000 divákov
prieskum sledovanosti
TV SEN
www.tvsen.sk
Záhorie: Senica, Skalica, Brezová pod Bradlom
150 000 obyvateľov
400 minút mesačne
týždenníky z miest
50 000 divákov
odhad
TV Central
www.cetv.sk
Nitra a okolie
280 000 obyvateľov
400 minút mesačne
denná aktualizácia
80 000 divákov
odhad
Mestská TV Trnava
www.mtt.sk
Trnava a okolie
120 000 obyvateľov
400 minút mesačne
týždenníky, relácie
40 000 divákov
odhad
RTV Krea Galanta
www.tvkrea.sk
Galanta, Sereď, Šaľa a Sládkovičovo
146 000 obyvateľov
300 minút mesačne
týždenníky, relácie
40 000 divákov
odhad
TV Hronka
www.tvhronka.sk
Banská Bystrica a okolie
140 000 obyvateľov
400 minút mesačne
týždenníky, relácie
40 000 divákov
odhad
TV ZEMPLÍN
www.tvzemplin.sk
Michalovce, Košice, Prešov a okolie
400 000 obyvateľov
120 minút mesačne
publicistika
50 000 divákov
odhad
TV POPRAD
www.tvpoprad.sk
Poprad a okolie
100 000 obyvateľov
250 minút mesačne
publicistika
35 000 divákov
odhad
TV REDUTA
www.tvreduta.sk
Špišská Nová Ves
120 000 obyvateľov
400 minút mesačne
publicistika
40 000 divákov
odhad
TV TURIEC
www.tvturiec.sk
Martin, Vrútky, Sučany, okolie Turca
97 000 obyvateľov
400 minút mesačne
publicistika
30 000 divákov
odhad
TV Karpaty
www.tvkarpaty.sk
Piešťany,Trnava a okolie
60 000 obyvateľov
100 minút mesačne
publicistika
10 000 divákov
odhad
TV Považie
www.tvpovazie.sk
Považská Bystrica a okolie
63 000 obyvateľov
200 minút mesačne
publicistika
18 000 divákov
odhad
TV Pohoda
www.tvpohoda.sk
Nové Mesto nad Váhom a okolie
63 000 obyvateľov
300 minút mesačne
publicistika
20 000 divákov
odhad
Hlohovská TV
www.hctv.sk
Hlohovec a okolie
45 000 obyvateľov
100 minút mesačne
publicistika
10 000 divákov
odhad
TV Oravia
www.tvoravia.sk
Horná Orava
20 000 obyvateľov
100 minút mesačne
publicistika
6 000 divákov
odhad

Ďalšie lokálne TV:
TV Pezinok, www.tvpezinok.sk, 20 000 obyvateľov/ 6 000 divákov,  výroba: 180 minút mesačne, TV vo vlastníctve mesta.
TV Ružomberok, 57 000 obyvateľov / 16 000 divákov, výroba 300 minút mesačne, TV vo vlastníctve mesta.
TV Ružinov, www.tvr.sk, 71 000 obyvateľov / 25 000 divákov, výroba: 400 minút, TV vo vlastníctve mestskej časti.
Dúbravská TV Bratislava, dubravska.televizia@internet.sk, 36 429 obyvateľov / počet divákov sa nedá odhadnúť, vysiela iba v UPC analóg.
TV Devínska Nová Veswww.dtv.eu.sk, 16 277 obyvateľov / počet divákov sa nedá odhadnúť, vysiela iba v Satro.
TV Nové Zámky, www.nztv.eu, 50 000 obyvateľov/ 15 000 divákov, výroba: 300 minút, vo vlastníctve samosprávy
Regionálna televízia Prievidza, www.rtvprievidza.sk, 70 000 obyvateľov /20 000 divákov, výroba: 200 minút, vlastníctvo: mesto + súkr. podnik.
TV LIPTOV, www.tvliptov.sk,  72 000 obyvateľov / 15 000 divákov, výroba 200 minút
BTV, www.bardejovskatv.sk, 32 000 obyvateľov / 5000 divákov, výroba 200 minút
KTV Kežmarok, www.ktv.kezmarok.sk, 16 552 obyvateľov / 5000 divákov, výroba 150 minút mesačne.

Osobitnou kategóriou sú tzv. krajské televízie, ktoré vznikli v posledných rokoch :
Západoslovenská TV, www.zapadoslovenskatv.sk
TV VEGA, www.vegatv.sk
TV SEVERKA, www.severkatv.sk
Ich zameranie má byť  “nadregionálne”, ale sme nevedeli odhadnúť počet divákov ani pravidelný program – ich charakter sa profiluje.

Tento zoznam nie totožný zo zoznamom pridelených licencií alebo zo zoznamom uvedeným na stránke Lotos. V zozname sú uvedené aktívne televízie, teda tie, ktoré vyrábajú pravidelný program a majú aktívnu web stránku – archív. Skladbu programu, objem výroby vlastných programov a kvalitatívnu úroveň si overte na web stránke príslušnej televízie.

Ak nájdete na tejto stránke nepresnosti, alebo nie ste uvedení ako aktívna televízia, napíšte nám.


  1. Iné zoznamy:
    Zoznam členských staníc Lotos
    Zoznam spravodajských jednotiek – Ministerstvo kultúry SR


Leave a Reply