3 prúdy v súčasnej lokálnej a regionálnej TV

dynamic_film_picture_165444Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 50 televíznych staníc, ktoré majú pridelenú licenciu pre lokálne alebo regionálne televízne vysielanie. Rozmach vzniku lokálnych televíznych staníc sa datuje do rokov 1995-1998, kedy sa zakladateľmi a vysielateľmi stali samotné mestá a obce. Pre svoje lokálne médiá nakúpili techniku, zriadili štúdiá, platili technikov a redaktorov, všetko podľa zákona. Ako zamestnanci úradov alebo spoločností, v ktorých lokálne samosprávy vlastnili spravidla väčšinový podiel, však podliehali úradu alebo voleným orgánom obcí a samospráv.

Obce a mestá nemôžu priamo vlastniť licenciu pre televízne vysielanie

A tak tie pre výkon vysielania zakladali obchodné spoločnosti – s majetkovou účasťou samosprávy. Vyhoveli tak podmienke zo zákona, pretože tá umožňuje vlastniť licenciu pre televízne vysielanie iba spoločnosti zriadenej na podnikanie. Okrem miestnej samosprávy začali vznikať aj súkromné televízne spoločnosti, ktoré, po dohode, sú podporované z verejných zdrojov. Súkromné spoločnosti začali vznikať najmä z dôvodu vierohodnosti a nezávislosti. Ich osud je neľahký: keď sa znepáčia zastupiteľstvu, starostom a primátorom, podnikanie musia ukončiť, niekedy aj zadĺžené.

Dnes, po 20. rokoch, je stav takmer nezmenený: väčšina lokálnych staníc je priamo riadená orgánmi miestnej samosprávy.

Rozdielny prístup ku zdrojom, pohľad na nezávislosť média a rozdielne ambície zakladateľov spôsobili, že v skupine lokálnych a regionálnych staníc možno pozorovať tri prúdy:

1. Miestne a mestské TV vlastnené samosprávou

Predstaviteľom je klasická lokálna televízia založená a vlastnená samosprávou. Každý rok predstavitelia samosprávy vyčlenia finančné zdroje, ktoré sú potrebné na prevádzku televízie. Stáva sa, že skromný program v slučke je obmedzený na public relations aktivít starostu/primátora. Pracovníci televízie sú „zamestnanci úradu“, ktorí za svoju činnosť poberajú plat. Na čele televízie je konateľ spoločnosti – nezriedka poslanec a politik. Nezávislosť a objektivitu zabezpečujú svojským spôsobom: vytvorením tzv. mediálnej rady. Členmi mediálnej rady sú samotní poslanci, prípadne aj odborná verejnosť. (V jednej bratislavskej mestskej časti je dokonca 10 členov mediálnej rady, ktorí riadia dvoch pracovníkov televízie: kameramana a redaktora.) Tieto televízie sa nepotrebujú veľmi usilovať o tržby – majú istý príjem. Keď pracovníci prinesú nejakú výhru za reportáž zo súťažnej prehliadky tvorby lokálnych staníc, ktorú každoročne organizuje Lotos, samospráva je výkonom spokojná. Na rozdiel od súkromných TV staníc, nepotrebujú ani propagovať svoju činnosť. Nezodpovedajú sa ani občanom – zodpovedajú sa mediálnej rade, či rovno starostovi vedno s miestnymi novinami. O miere závislosti takéhoto média a o obsahu vysielania sa dá diskutovať.

2. TV stanice vlastnené súkromnými osobami

Táto skupina má jasno v tom, aká je vízia televízie a jej poslanie. V súlade s pridelenou licenciou sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k pocitu identity so spoločenstvom. Veľkosťou pokrytého územia a svojim programom sa značne odlišujú, podľa finančných možností, ktoré im stav v samospráve a aktuálny trh dovoľuje. Vykonávajú činnosť verejnoprávneho média v miestnych podmienkach. Dbajú o svoju nezávislosť, hoci aj tá je relatívna podľa vôle miestnej samosprávy a jej podpory. Práve tieto televízie potrebujú ochranu a to je dôvod členstva v záujmovom združení RegionTVnet.

3. Romantici

Táto skupina televízií si potrpí na tzv. „pokrytie“. Usiluje sa vysielať na čo najširšom území, aby deklarovali svoju veľkosť. Technicky sú často schopní dosiahnuť široké pokrytie signálom, ale chýba obsah. Obsahovo nemá adresáta: nie je ani celoplošná TV, ale ani regionálna. Chýbajú prostriedky na výrobu programov a tak vysielajú všetko čo kto dá – z ostatných lokálnych televízií bez akejkoľvek racionálnej koncepcie. Pokusy o takéto „celoplošné“ vysielanie vznikajú a zanikajú neustále. V skutočnosti lokálnu TV nechcú robiť, ale snívajú o tom, že raz budú konkurovať celoplošným komerčným staniciam.

 

Pridaj komentár