Komerčná spolupráca


RegionTVnet je aj neformálny projekt spolupráce regionálnych a lokálnych televízií na Slovensku pri získavaní klientov multiregionálnej inzercie.

Filozofia projektu – spolupráca z jedného miesta

Tu je možnosť dohodnúť si spoluprácu viacerých televízii na jednom mieste. Televízie majú totiž rôznu kvantitatívnu úroveň, rozsah a obsah vysielania, rôznu cenovú politiku. Komunikovať s každou TV osobitne je zložité a časovo náročné. Tu sa dozviete základné informácie, ale dohodnúť sa môžete s každou TV osobitne.

Vysielací koncept

Neponúkame náhradu klasickej kampane v národnej TV, ponúkame alternatívu.

  • Celoplošná kampaň – oslovíme veľký počet TV tak, aby bol územný zásah v maximálnej možnej miere.
  • Sériová kampaň jednotlivé lokality usporiadané za sebou v čase. Výhodou je porovnanie úspešnosti v jednotlivých lokalitách. Úspech je závislý od produktu, zloženia obyvateľstva a kúpyschopnosti obyvateľstva jednotlivého regiónu.
  • Paralelná kampaň – jednotlivé lokality usporiadané vedľa seba v rovnakom čase.  Vhodné pre akcie, výpredaje a časovo obmedzené kampane.