Divácke publikum

Tradičné sledovanie televízie je u ľudí stále preferovaný spôsob trávenia času. Televízia je pevne integrovaná v každodennom balíku médií.

Na Slovensku sú 4 milióny obyvateľov sleduje televíziu niekoľko hodín denne. Tí, ktorí sa odklonili od tradičného sledovania, sledujú televíziu prostredníctvom internetu.

Ľudí zaujíma, čo sa deje v najbližšom okolí.Skupina, ktorá sleduje regionálne TV sú 30+, mladé rodiny a tí, čo nežijú iba vo virtuálnej realite.

  • Televízia je stále trendová a neporaziteľná – napriek rôznym mýtom digitálnych marketérov.
  • Ukázalo sa, že ľudia aj na internete prevažne sledujú obsah klasickej televízie.
  • Televízia je steroid pre médiá, pomáha ostatným mediatypom – multiplikačný efekt. Synergia televízie a online je obzvlášť účinná.

Vysoké pokrytie – penetrácia trhu

Regionálna televízia dosah na väčšinu domácnosti na Slovensku. V SR je vydaných vyše 60 licencií pre lokálne a regionálne vysielanie. Sú rôznej veľkosti a úrovne, ale tých čo majú pravidelný program a teda aj stabilnú divácku základňu je minimálne 20. Odhadujeme, že spolu majú cca 1 mil. divákov.

Sledovanosť – zaujímavý počet divákov

Pri investícií do televíznej reklamy je najzaujímavejší počet divákov, ktorých reklama môže osloviť. Regionálne televízie nie sú súčasťou peoplemetrového merania sledovanosti, ani národných prieskumov. Takýto prieskum by ani nemal význam.

Niektoré slovenské regionálne stanice si nechali urobiť individuálny prieskum sledovanosti. Výsledkom bolo, že ich pravidelne sleduje cca 35 % obyvateľov relevantného územia. Podobnú sledovanosť majú aj televízie v zahraničí.

Odhadujeme, že stanice ktoré majú pravidelný a pestrý program, sleduje cca 30% obyvateľov relevantného územia. Stanice s nižším objemom a frekvenciou premiérového programu majú menej divákov.

Dôvera u obyvateľstva

Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu. Reklama neprekáža –  je považovaná za súčasť programu, akoby vám radil vlastný sused.

AKO HODNOTIŤ KVALITU REGIONÁLNEJ TV?

Je logické, že nesledujete všetky regionálne stanice a je potrebné si urobiť rýchly prieskum na web stránkach staníc. Je všeobecná tendencia posudzovať veľkosť televízie podľa veľkosti teritória – dosahu signálu. To už dávno vďaka rozvoju technológií neplatí.

Najdôležitejšie kritéria pri posudzovaní sú sledovanosť, ktorú určuje program, dostupnosť pre obyvateľov a profesionalita spracovania príspevkov.

TV stanice sa líšia sa veľkosťou relevantného územia, objemom výroby programov a penetráciou technického pokrytia – to všetko má vplyv na počet divákov a teda aj na cenu.

Veľkosť televízie sa posudzuje podľa množstva premiérového (vyrobeného) programu, nie podľa repríz!

Dôležitá je aj penetráciu dostupných foriem šírenia signálu: káblové rozvody, DVB-T, IPTV, ale iba na relevantnom území. Relevantné územie je geografický priestor na ktorý je TV zameraná svojím programom. Niektoré regionálne TV sa snažia de facto o celoplošné pokrytie, ale je chybou si myslieť, že ich na celom území pravidelne sledujú.
Do výpočtu diváckeho publika počítame iba tých, pre ktorých televízia poskytuje servis – obyvateľov relevantného územia.

Pútavý program je základné kritérium, podľa ktorého posudzujeme televíziu. Kvalitná regionálna TV vysiela programy, ktoré sú regionálne – určené obyvateľom svojho územia a to pravidelne. Dôležitým kritériom pre posúdenie je aj tradícia, povesť, dobré meno a forma vlastníctva.


O regionálnej televízií potrebujete vedieť:

  1. Plní si regionálna TV informačnú úlohu pre svoje blízke publikum? V opačnom prípade nie je dôvod si ju zapínať.

  2. Aké je relevantné územie, teda počet obyvateľov, pre ktorých poskytuje servis?

  3. Vysiela pravidelné spravodajstvo z vymenovaných lokalít ako prezentuje? Ako často sú premiéry? Koľko programu vyrába týždenne/mesačne/ročne v minútach?

  4. Aké relácie vysiela? Sú to programy vlastnej produkcie alebo prevzaté programy? Sú aktuálne?

  5. Je možné si to všetko overiť v archíve na web stránke?

  6. Aké sú spôsoby distribúcie signálu na relevantnom území?