Ako na to?

 1. Urobte si krátky prehľad

  Urobte si krátky prehľad o televíznom trhu a oboznámte sa zo špecifikami regionálnej televízie. Obrovský potenciál, ktorý v sebe skrýva regionálna televízia, je škoda nevyužiť iba preto, že o nej neviete. Vy chcete predať. Širší prehľad a znalosť vám umožní obhájiť vaše rozhodnutie pred vedením spoločnosti a je nástrojom na zhodnotenie vynaložených prostriedkov.

 2. Definujte si cieľ komunikácie, cieľovú skupinu a načasovanie kampane

  Televízia dokáže prenášať strategické posolstvá, budovať značku a imidž, ale rovnako dobre funguje na taktickej báze. napr. k podpore predaja zľavami, pozvánky atď.
  Ako ďalší krok potrebujeme vybrať hlavnú cieľovú skupinu, ktorá má reklamný odkaz vidieť a počuť. Na tomto základe sa vytvára kreatívny obsah posolstva. Ktoré mestá potrebujete? Bezpečnostné dvere potrebujú obyvatelia panelákov vo veľkých mestách, mobily kupujú všetci, informačné kampane sú tiež pre všetkých.
  Premyslite si, aká bude frekvencia kampane a jej načasovanie.Efektívna reklamná kampaň potrebuje orientáciu na relevantnú cieľovú skupinu a správne načasovanie. Z hľadiska cieľovej skupiny a načasovania sú tieto prípady:Klasická imidžová kampaň – spot vysielame v dlhšom období, má vysokú frekvenciu kontaktu s divákom.
  Imidžová kampaň pre špeciálnu cieľovú skupinu – široký časový rozsah a vysoká frekvencia, ale je umiestnená v rámci špecializovaného programu. Výsledkom sú minimálne straty z rozptylu.
  Kampaň pre aktuálne a časovo ohraničené akcie – intenzívna kampaň v krátkom časovom období.
  Kampaň orientovaná na cieľové skupiny pomocou zosilňovača kampane – kombinovaná kampaň, orientovaná na cieľové skupiny. Viac

 3. Voľba formátov propagácie

  Regionálna TV realizuje všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, PR formáty, telenákup a product placement, ale aj kompletný biznis televízny program. Formáty vám vyrobí obľúbená produkčná spoločnosti, alebo to zverte nám:  Ako to prebieha

 4. Voľba médií

  Voľba médií je väčšinou primárne limitovaná rozpočtom, ten však slúži ako limit, nie však cieľ. Pri plánovaní nákupu TV reklamy je dôležité vedieť, že na Slovensku je dostatok regionálnych TV, ktoré pokrývajú väčšinu trhu.
  Preštudujte si niečo o každej plánovanej televíznej stanici: líšia sa veľkosťou relevantného územia, objemom výroby programov, penetráciou technického pokrytia – to všetko má vplyv na počet divákov a teda aj na cenu.
  Prečítajte si viac: Ako hodnotiť kvalitu regionálnej televízie

 5. Opýtajte sa na cenu

  Cena za reklamný spot v regionálnej TV je súčinom základnej ceny a počtu divákov na relevantnom území. Cena za vysielanie spotu sa líši pre jednotlivé stanice v závislosti od počtu divákov, ale jednotková cena na jedného diváka je pre všetky stanice rovnaká.
  Porovnajte to s cenou reklamy na internete, alebo s cenou národných televízií.
  Pri vyjednávaní je cena TV reklamy je pomerne flexibilná, odlišuje sa v jednotlivých TV médiách a produktoch. Malá firma s lokálnou pôsobnosťou môže jednotlivé kampane úspešne realizovať v lokálnej TV už od tisíc euro. Nie je dôležité, koľko investujete do reklamy, ale koľko získate. Malá firma totiž i bez zložitých analýz to rýchlo spozná.

Informujte sa na detaily

Osloviť môžete sami, každú televíziu osobitne, alebo požiadať o pomoc nás. Navrhneme relevantné TV stanice, pripravíme mediaplán a vypracujeme cenovú kalkuláciu. Kalkulácia bude kompletná – za všetky televízie zúčastnené v kampani. Ceny s jednotlivými televíziami dohodneme tak, aby bola cena na jeden zásah/diváka rovnaká pre všetky stanice.

Ako si vyžiadať cenovú ponuku
Budeme od vás potrebovať informácie:
1.) Ktoré kraje SR chcete osloviť, resp. koľko obyvateľov v celkového počtu? Ak všetky, v každom kraji oslovíme spolupracujúcu TV.
2.) Čo je produktom na odvysielanie? Spot (30 sekúnd), alebo propagačná reportáž? Budete ho chcieť aj vyrobiť?
3.) Aký budget máte k dispozícií, resp. aká je vaša predstava? Predídeme tak nedorozumeniam.

Neváhajte prekonzultovať formu aj mediaplán a vyžiadať si nezáväznú cenovú kalkuláciu.
0903 445 632
reklama@regiontvnet.sk