Sme ako od macochy

Kým v zahraničí sa zaoberajú trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania na úrovni vlády, na Slovensku sú lokálni a regionálni vysielatelia nevlastným dieťaťom a pracovitou Popoluškou slovenského audiovizuálneho priemyslu.
Regionálna TV je pritom osobitný sektor audiovizuálneho priemyslu spolu s verejnoprávnou a komerčnou národnou televíziou.


Miestne a regionálne televízne stanice na Slovensku sú v nezávideniahodnej situácií. Existujú 25 rokov, ale doteraz im nebol priznaný status, ktorý im patrí, keďže o regionálne médiá je z hľadiska všeobecnej pozornosti príliš malý záujem, legislatíva sa v tomto smere nijako nemenila.

Lokálne televízie nemajú dostatok financií ani slobody pre tvorbu, sú považované sa “hlasné trúby starostov

Zákon ani nedovoľuje, aby štát či obec priamo vlastnila televíziu. Obce a samosprávy to vyriešili tak, že  časť televízií pôsobí ako obchodná spoločnosť, ktorá je v 100% vlastníctve mesta alebo obce. Ak teda obce, či mestá chcú mať svoje lokálne vysielanie, musia si ho zaplatiť samé, to znamená že budú vždy zasahovať do právomocí týchto médií. Uplynulých 20 rokov bola táto situácia všeobecne tolerovaná, aj keď z času na čas sa v odbornej mediálnej obci diskutovalo o tom, že situácia nie je prijateľná.

Ale ani súkromné TV  nie sú na tom lepšie. Nezriedka sa stáva, že po voľbách nový primátor/starosta zruší nezávislej TV finančnú podporu a tým súkromnú spoločnosť de facto zlikviduje. Zničí to, čo roky budoval. A potom nové zastupiteľstvo podporí inú novozaloženú spoločnosť. Tej trvá trvá roky získať si sledovanosť a proces sa opakuje. Niečo sa vybuduje a potom barbarsky zničí. Bohužiaľ občan je na poslednom mieste v tejto hre.

Sú na okraji záujmu nielen finančne ale aj morálne

LBTVB nebývajú zahrnutí do prieskumov monitoringu médií. Napríklad regionálna TV nebola zahrnutá do národného prieskumu MML-TGI, hoci bolo skúmaných 57 rôznych, zahraničných a monotématických TV staníc. Nebolo pre nich miesto ani pod súhrnym pojmom  “regionálna TV”.

  • Do peoplmetrového merania sa ani nemajú šancu dostať.
  • Národné propagačné kampane financované z EÚ fondov sa vôbec neplánujú pre publikum divákov regionálnej TV. Ojedinelý prípad kampane v regionálnych TV organizovanej ministerstvom životného prostredia sa stal kauzou – ministerstvo nevedelo správne stanoviť kritéria výberu staníc. Finančné prostriedky pre podporu, alebo efektívne využitie diváckej základne sa nenašli ani v zdrojoch pre podporu regiónov.
  • Operátori dávajú LRTVB na posledné miesto vo svojom rastri, ak vôbec. Rozhodujú sa bez prieskumu trhu. Neexistuje autorita, ktorá by ich o to požiadala – keďže ide o verejný záujem: informovanie obyvateľov regiónu. Existuje síce povinnosť pre držiteľov retransmisie zaradiť do svojej ponuky miestnu televíziu,tzv. must carry, tá je však ponímaná veľmi liberálne.
  • Audiovizuálny fond vôbec nepočíta s tvorbou pre regionálne televízie.
  • Rada pre vysielanie a retransmisiu eviduje lokálne a regionálne stanice iba ako zoznam pridelených licencií. Ministerstvo vyžaduje vyplňovanie povinných štatistík, ale pravdepodobne nevyhodnocuje. O LRTVB sa nezaujíma nikto.
  • Národné média o nich nič pozitívne nenapíšu.
  • Existuje množstvo dohadov a mýtov o kvalite regionálnych TV, ktoré sa šíria bez poznania reálneho stavu. “Lokálna TV” sa stalo pejoratívnym označením diletantstva, hoci by sa stačilo pozrieť na internetové TV – inak kvalitných tradičných médií.

Od regionálnej TV sa očakáva, že budú poskytovať regionálny program, služby obyvateľstvu, priťahovať masové publikum a zároveň budú komerčne úspešné. Všetky tieto ciele súčasne nie je možné dosiahnuť, a tak sú potrebné jasné rozhodnutia čo sú priority, na základe kľúčových kritérií verejnej politiky.