Ako postupovať pri zadávaní TV reklamy

1. Urobte si krátky prehľad

Predtým, ako si naplánujete televíznu reklamu, urobte si krátky prehľad o televíznom trhu a oboznámte sa zo špecifikami televízie. Širší prehľad a znalosť vám umožní obhájiť vaše rozhodnutie pred vedením spoločnosti a je nástrojom na zhodnotenie vynaložených prostriedkov.
Viac o televíznej reklame sa dozviete tu: Televízna reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi alebo Aká je efektivita a účinnosť reklamy.

V televízií existujú tzv. reklamné bloky (breaky), do ktorých je komerčný spot nasadený. Väčšinou sa nasadzuje do prime time a off time pásma. Prime time je čas, v ktorom má televízia najvyššiu sledovanosť. Pre regionálne a lokálne televízie je to od 16:00 do 22:00. Presný čas vysielania spotov sa dozviete z časovým predstihom – podľa pripraveného médiaplánu.

Ak nevyužijete klasickú formu – reklamný spot, môžete si objednať vysielanie telenákupu alebo využiť sponzoring programov.

2. Definujte si cieľ komunikácie a cieľovú skupinu

Najskôr si zadefinujte cieľ komunikácie. Televízia dokáže prenášať strategické posolstvá, budovať značku a imidž, ale rovnako dobre funguje na taktickej báze, napr. k podpore predaja zľavami, pozvánky atď.

Ako ďalší krok potrebujeme vybrať hlavnú cieľovú skupinu, ktorá má reklamný odkaz vidieť a počuť. Na tomto základe sa vytvára kreatívny obsah posolstva. Televízia môže byť v mediálnom mixe aj sama (spája obraz aj zvuk), ale vhodná je kombinácia s internetom.  Keď použijete v televízií odkaz na vašu webovú stránku, divák si neskôr prečíta aj podrobnosti o vašich produktoch.

3. Voľba médií

Voľba médií je väčšinou primárne limitovaná rozpočtom, ten však slúži ako limit, nie však cieľ. Pri plánovaní nákupu TV reklamy je dôležité vedieť, že na Slovensku je dostatok regionálnych TV, ktoré spolu pokrývajú minimálne 2 mil obyvateľov, čo je polovica trhu. Reklama v regionálnej televízií je cielená. Ak máte 2 obchody, napríklad v Košiciach aj v Bratislave a rozhodnete sa upozorniť na svoje výrobky, nemusíte nevyhnutne komunikovať cez celoplošnú televíziu, môžete výrazne ušetriť.
Stručný prehľad získate tu : Zoznam všetkých regionálnych TV. Dôkladne si preštudujte hlavne archív programov, pravidelnosť a aktuálnosť obsahu. Položte si otázky koľko a pre koho televízia vysiela. Nielen dosah televízie, ale najmä obsah je dôležitý.

3. Informujte sa na cenu

S finálnym návrhom mediamixu prichádza aj vyjednávanie o cenách. Cena TV reklamy je pomerne flexibilná, odlišuje sa v jednotlivých TV médiách a produktoch. Treba sa riadiť zdravým rozumom. Celková výška investície na reklamu sa riadi veľkosťou firmy a cieľmi, ktoré chce firma dosiahnuť.

Malá firma s lokálnou pôsobnosťou môže jednotlivé kampane úspešne realizovať v lokálnej TV už od tisíc euro. Nie je preto rozhodujúce koľko percent z obratu investujete do reklamy, ale koľko získate. Malá firma to totiž i bez zložitých analýz rýchlo spozná.

Stredné a väčšie firmy, ktoré si budujú sofistikovanejšiu koncepciu svojich značiek sa potom musia pozerať i na aktivitu konkurencie. Ich rozpočty do TV reklamy sa ročne pohybujú v desaťtisícoch eur. Ak pôsobia len jednom či niekoľkých regiónoch, majú výhodu v cielenejšej a lacnejšej komunikácií prostredníctvom lokálnych médií.

RegionTVnet prišiel s novou koncepciou predaja reklamy – cena na jedného osloveného diváka. Tá je násobne nižšia oproti celoplošným médiam. Každá z oslovených TV ponúka rovnakú cenu na diváka. Ceny sú pre jednotlivé TV odlišné iba z dôvodu odlišného počtu divákov. Stanoviť / odhadnúť  počet divákov je rozhodujúci – investícia do analýzy televízia sa oplatí.
Ceny za reklamu

Na čo nezabudnúť pri zostavovaní kampane

1. Obsahové prepojenie
Ak realizujeme kampaň na lacné produkty napr. ojazdené automobily, potrebujete masové média, ale prednosť by mal dostať ukazovateľ cieľovej skupiny. V takom prípade je potrebné zvoliť médium, ktoré má vysoké percento zastúpenia mužov s nižším a priemerným príjmom. Okrem nasadenia spotu hrá veľmi dôležitú úlohu aj kvalita, zrozumiteľnosť a kreativita. Šetrenie pri výrobe spotu môže pokaziť kampaň za stotisíce.
2. Smerovanie kampane Chcete podporiť značku, alebo predstaviť produkt, oznámiť zľavy? Každá z týchto podôb má vplyv na nasadenie a frekvenciu spotu. Napríklad pre podporu imidžu je efektívnejšie voliť dlhšiu dobu kampane s nižšou frekvenciou. Pre výrobok, ktorý je práve v akcii je najdôležitejšie to, koľkokrát si Vaše posolstvo divák pozrie, čiže kratšia doba kampane s vyššou frekvenciou kontaktu s divákom.
3. Načasovanie
Plánovať obdobie, kedy nasadiť mediálnu komunikáciu je dôležité z hľadiska konkurencie alebo predpokladanej sezóny konkrétneho produktu.

Prečo je niekedy rozumné nasadiť spoty aj v menej sledovaných časoch? Pretože tieto časy majú tiež svojich unikátnych divákov, ktorí zapínajú televíziu mimo primetime a zvyšujú tým celkový zásah kampane bez vplyvu na celkovú cenu.
Vysielanie cez víkend má tiež význam
Kedy ľudia na Slovensku chodia najviac nakupovať, kedy premýšľajú o svojich investíciach? Cez víkend. Kedy si ľudia uľavia od stresu? Cez víkend. Kedy majú ľudia sústredenejšiu možnosť pozerať televíziu? Cez víkend.

Leave a Reply