Cena za reklamu

Cena za reklamný spot je súčinom základnej ceny za impresiu a počtu divákov na relevantnom území.
Cena pre jednotlivé stanice sa líši v závislosti od počtu divákov, hoci jednotková cena za zásah je pre všetky stanice rovnaká. Zvolená základná jednotková cena za 30 sekundový spot je
0,0003 €/impresia.

ZÁKLADNÁ CENA ZA REKLAMNÝ SPOT – 30 sekúnd

Cena za reklamný spot je súčinom počtu divákov a koeficientu:
Cena = DP x k
k
– koeficient,  je cena za impresiu / 1 oslovený divák
DP – divácke publikum televízie

Metódou, cena predaja za impresiu, vieme zabezpečiť rovnakú cenu na jedného diváka, teda spravodlivosť pre zákazníka, spravodlivú cenu pre každú televíziu v kampani a odstrániť dohady o tom, či je cena adekvátna príslušnej televízií.

AKO SME URČILI POČET DIVÁKOV PRE KAŽDÚ TELEVÍZIU?

Pre účely výpočtu sme zaviedli niekoľko pojmov.

  • Relevantné územie / divácky potenciál: počet obyvateľov žijúcom na území, pre ktoré televízia vyrába spravodajstvo – poskytuje svoje služby. (cieľová skupina).
  • Divácke publikum
    Každá TV má prieskumom určený, alebo odhadnutý počet divákov, ktorú bude reklamu vidieť.
    Televízie majú obvyklú sledovanosť 30 – 40% z diváckeho potenciálu.  Pre zjednodušenie počítame u každej TV sledovanosť 30%, aj u tých, ktoré prieskum sledovanosti nemajú. Platí to pre stanice, ktoré vyrábajú pravidelný program a mali času získať si vernosť divákov. (V prípade start upov, alebo pri TV s minimom programu treba odhadnutú sledovanosť znížiť.) Upozorňujeme,  že tu ide o „širšiu sledovanosť“, t.j. za niekoľko dní a len na relevantnom území.

Ak má TV stanica možnosť vysielať širšie ako je relevantné územie, takýto obyvatelia nie sú zahrnutí do výpočtu diváckeho publika. Diváci mimo relevantného územia sú príjemným bonusom k základnej diváckej základni.

KOEFICIENT – CENA ZA IMPRESIU

Tento koeficient sa bude určovať dohodou medzi jednotlivými TV. Momentálne je určený tak, aby bol výhodnejší než národné televízie a výhodnejší než reklama na internete. Koeficient pre rok 2018 bol určený na 0,0003 Eur /divák.

Príklad výpočtu ceny
Regionálna televízia je v meste, kde žije 300 000 obyvateľov.
Divácky potenciál na relevantnom území je 300 000 obyvateľov.
Divácke publikum je 90 000 divákov (30% z 300 000).
Cena, ktorá je súčinom počtu divákov a koeficientu (90 000 x 0,0003), v našom prípade vychádza na 27 Eur za odvysielanie spotu.

Pre zaujímavosť porovnanie s RTVS – Dvojka

Porovnajte to s cenou reklamy na internete, alebo s cenou národných televízií.
Ak poznáme trhový podiel akejkoľvek z národných TV, dokážeme vypočítať, koľko u nich stojí jedna impresia – oslovený divák.
RTVS Dvojka má trhový podiel 4%, to znamená 160 000 divákov (4% z 4 mil. obyvateľov). Cena za spot (november 2015)  je 500 Eur, čiže cena na jedného diváka je 0,003125 Eura .
Regionálna TV má cenu 0,0003 Eura na diváka  –  to je jedna desatina z ceny RTVS Dvojka. Oslovenie 160 000 divákov by stálo iba 60 Eur.

CENA ZA CELÚ MULTIREGIONÁLNU KAMPAŇ

Cena pre celú kampaň je súčtom cien všetkých zúčastnených médií. Z tejto ceny  ešte poskytujeme agentúrnu províziu a objemovú zľavu pre klienta.

Príklad: Zákazník si objednáva kampaň 100 odvysielaní spotu v televízií TVA, TVB a TVC.
Jednotkové ceny za odvysielanie spotu sú: TVA – 20 Eur, TVB – 40 Eur, TVC – 100 Eur.
Cena za celú kampaň bude: (20+40+100) x 100 = 16 000 Eur

Objednávkou u regionálnej televízie nielen výhodne využijete divácky potenciál pre svoju kampaň, ale tiež podporíte výrobu programov určených pre obyvateľstvo.

Predtým ako sa rozhodnete si položte otázky

  • Koľko stoji vzhliadnutie otravného banneru na internete?
  • Koľko stojí jeden motorista, ktorý možno videl veľkoplošnú vonkajšiu reklamu?
  • Koľko stojí jedno vzhliadnutie videa na youtube, pokiaľ sa vám nepodarilo vyrobiť masovo sledované virálne video ? Pokrylo toto potrebnú cieľovú skupinu?
  • Ruku na srdce, potrebujete zákazníkov, alebo byť iba IN –  presvedčiť svojho šéfa, že ste trendoví v nových internetových médiách? Verte, šéf/klient potrebuje predávať svoje produkty,  a teda potrebuje účinný mediamix.

Ako si vyžiadať cenovú ponuku
Budeme od vás potrebovať informácie:
1.) Ktoré kraje SR chcete osloviť, resp. koľko obyvateľov v celkového počtu? Ak všetky, v každom kraji oslovíme spolupracujúcu TV.
2.) Čo je produktom na odvysielanie? Spot (30 sekúnd), alebo propagačná reportáž? Budete ho chcieť aj vyrobiť?
3.) Aký budget máte k dispozícií, resp. aká je vaša predstava? Predídeme tak nedorozumeniam.

Neváhajte prekonzultovať formu aj mediaplán a vyžiadať si nezáväznú cenovú kalkuláciu.
0903 445 632
reklama@regiontvnet.sk

 

Jednotlivé stanice môžete osloviť priamo alebo sa obrátiť na nás, prekonzultovať formu a vyžiadať si nezáväznú cenovú kalkuláciu – orientačnú cenu. V prípade záujmu vám pošleme prehľad staníc s navrhovanými cenami za vysielanie spotu alebo ponuku vhodných staníc s odôvodnením.

Sme Vám k dispozícií na: urlandova@regiontvnet.sk, alebo 0903/445 632