Ako predávame reklamu?

crowd_of_people_205778Cena za reklamný spot je súčinom základnej ceny a počtu divákov na relevantnom území.
Cena pre jednotlivé stanice sa líši v závislosti od počtu divákov, hoci jednotková cena za zásah je pre všetky stanice rovnaká. Zvolená základná jednotková cena za 30 sekundový spot je 0,0005 €/divák. 

Porovnajte to s cenou reklamy na internete, alebo s cenou národných televízií. Napr. RTVS Dvojka má cca 500 Eur/spot pri počte divákov cca 160 000 – 4% trhový podiel.

Mediadata – metodika výpočtu diváckeho publika

Relevantné územie: okrem lokality, uvádzame počet obyvateľov žijúcich na území, ktorí sú cieľovou skupinou, pre ktorú jednotlivá TV vyrába spravodajstvo – poskytuje svoje služby.
Divácky potenciál je počet obyvateľov relevantného územia x 80 / 100
Podľa prieskumu v SR sleduje TV 80% divákov, to znamená, že počet potenciálnych divákov je o 20% nižší ako je počet obyvateľov žijúcich v domácnostiach.
Divácke publikum: divácky potenciál x 35 /100
Väčšina regionálnych TV nemá prieskum sledovanosti. Tie, ktoré ho majú, rovnako ako regionálne TV v zahraničí vykazujú v priemere 30 – 40 % týždennú sledovanosť. Takúto sledovanosť odhadujeme aj pri ostatných staniciach, ktoré nemajú vlastný prieskum.

Poznámka:

Ak má jednotlivá TV možnosť vysielať širšie ako je relevantné územie, takýto obyvatelia nie sú zahrnutí do výpočtu diváckeho publika. Ak existujú diváci, ktorí pozerajú programy cudzích miest, takí diváci sa stávajú príjemným bonusom k základnej diváckej základni

Na jednotlivé stanice sa môžete obrátiť aj priamo, ale neváhajte sa obrátiť na nás, prekonzultovať formu a vyžiadať si nezáväznú cenovú kalkuláciu. V prípade záujmu vám pošleme prehľad staníc s navrhovanými cenami za vysielanie spotu alebo ponuku vhodných staníc s odôvodnením.

Sme Vám k dispozícií na: martonova@regiontvnet.sk, alebo 0911/445 633