Ako je aplikovaná výnimka pre obstarávanie programu v zahraničí

Citované ustanovenie v ZVO  §1 ods.2 písmeno p je do zákona prevzaté zo smernice EP a Rady 2004/18/ES o koordinácií postupov zadávania verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.

Pridaj komentár