Význam regionálneho vysielania

Regionálna TV má nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Prispieva k lepšej vzájomnej informovanosti občanov a orgánov miestnej samosprávy, k väčšej účasti občanov na správe verejných vecí. Regionálne televízne vysielanie má u nás, ako aj v Európe, rastúcu tendenciu a v mestskej spoločnosti zohráva dôležitú komunikačnú úlohu. Lokálne vysielanie pôsobí aj ako významný prostriedok, ktorý umožňuje občanom, […]

Skrytá marketingová sila regionálnej televízie

Kto sme? Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej televízie. Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma. Na program regionálnej TV by sa […]

Je čas prehodnotiť verejnú politiku v oblasti regionálneho vysielania

Zámer zvýšiť úhrady verejnosti za služby RTVS je zahrnutý v programovom vyhlásení novej vlády. Zvýšenie zo súčasných 4,64 eura mesačne pre fyzické osoby na rovných sedem eur by predstavovalo nárast o 50 percent. Koncesie sú pre RTVS hlavným zdrojom príjmov – popri príspevku od štátu a tržbách z reklamy. Vlani úhrady verejnosti priniesli RTVS spolu […]

Švajčiarske LRTVB majú podstatne väčšiu finančnú podporu ako iné európske TV stanice.

Generálny riaditeľ EBU Noel Curran uviedol: Vzhľadom k tomu, že dôvera ľudí v platformy sociálnych médií klesá a šírenie falošných správ a dezinformácií rastie online, verejné služby sú zdrojom nezávislých informácií a diskusií. Úroveň dôveryhodnosti pre verejné služby, najmä v televizií a rozhlase, sa zvyšuje. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, […]

Francúzsko – výrazná centralizácia

Podľa Európskeho audiovizuálneho observatória je vo Francúzsku 148 lokálnych a regionálnych TV staníc. Na rozdiel od Nemecka a ďalších veľkých európskych krajín, história francúzskej televízie bola charakterizovaná výraznou centralizáciou. Vytvorenie miestneho televízneho vysielania vo Francúzsku je relatívne nový fenomén, pretože po dlhú dobu boli iba analógové terestrické televízie k dispozícii, ktoré bránili rozvoju LRTVBs. Neskôr […]

Veľká Británia – financie sú viazané na výrobu regionálnych informácií

90% dospelých konzumuje určitú formu miestnych médií, miestne noviny a regionálne správy ITV sú najobľubenejšími formami. Regionálne správy na priťahujú podiely publika približne 20% na celoštátnej úrovni, čo predstavuje  4 až 5 miliónov divákov na večer. Napriek svojej popularite ale regionálne televízie v súčasnosti čelí značným ekonomickým problémom. ITV narazila na pokles reklamy a zvýšenú […]

V Belgicku sú považované za verejnú službu TV vysielania

Základný právny rámec bol vytvorený v 1990, kedy sa prostredníctvom prijatia niekoľkých vyhlášok sa prvýkrát vytvoril komplexný rámec pre aktivity, ktoré dostali meno „regionálna TV“. Tento rámec stanovil hlavné princípy: – bolo zadefinovaných 11 oblastí vysielania – programová služba bola obmedzená na 200 hodín vysielania ročne; – uznávaní regionálni vysielatelia boli povinní sa zaregistrovať ako […]

Aká je budúcnosť pre lokálne a regionálne televízne stanice?

V najmenej troch najväčších krajinách v Európe vo Veľkej Britániu, Francúzsku a Španielsku sa v roku 2011 začali prehodnocovať verejnú politiku pre regionálne a miestne televízne stanice. Diskutovalo sa aj v Nemecku a Taliansku. Široká diskusia prináša rôzne možnosti ale všetky krajiny sa zhodujú v podpore regionálneho a lokálneho vysielania. Náklady na vysielanie sú základným prvkom […]

Nie sú jednotné kritéria pre posudzovanie kvality regionálnych televízií

Na Slovensku je, že nemáme žiadne štatistiky o výkonnosti regionálnych televízií. Aj takáto neznalosť bola dôvodom pre kauzu Ministerstva životného prostredia: https://medialne.etrend.sk/televizia/ministerstvo-nalialo-statisice-do-regionalnych-televizii-kto-ich-sleduje-ho-nezaujimalo.html Okrem nášho združenia sa téme venovala okrajovo iba akademická obec. LBTVB nebývajú zahrnutí ani do prieskumov monitoringu médií. Napríklad regionálna TV nebola zahrnutá do národného prieskumu MML-TGI, hoci bolo skúmaných 57 rôznych, zahraničných a […]

3 prúdy v súčasnej lokálnej a regionálnej TV

Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 50 televíznych staníc, ktoré majú pridelenú licenciu pre lokálne alebo regionálne televízne vysielanie. Rozmach vzniku lokálnych televíznych staníc sa datuje do rokov 1995-1998, kedy sa zakladateľmi a vysielateľmi stali samotné mestá a obce. Pre svoje lokálne médiá nakúpili techniku, zriadili štúdiá, platili technikov a redaktorov, všetko podľa zákona. Ako […]

Dobrý mediaplán – efektívna reklama

Efektívna reklamná kampaň potrebuje orientáciu na relevantnú cieľovú skupinu a správne načasovanie. Z hľadiska cieľovej skupiny a načasovania sú tieto prípady: Klasická imidžová kampaň Charakteristická je tým, že spot vysielame v dlhšom období a teda časový rozsah je minimálne 2 mesiace. Zároveň je to kampaň s vysokou frekvenciou kontaktu s divákom. Reklama je umiestnená v […]

Ako postupovať pri zadávaní TV reklamy

1. Urobte si krátky prehľad Predtým, ako si naplánujete televíznu reklamu, urobte si krátky prehľad o televíznom trhu a oboznámte sa zo špecifikami televízie. Širší prehľad a znalosť vám umožní obhájiť vaše rozhodnutie pred vedením spoločnosti a je nástrojom na zhodnotenie vynaložených prostriedkov. Viac o televíznej reklame sa dozviete tu: Televízna reklama je kráľovnou medzi […]

Zmluvy o spolupráci a UVO

Zmluva sa uzatvára, ak má verejný obstarávateľ záujem o vysielanie určitého programu, ktorý propaguje verejnoprospešnú myšlienku, formuje správanie, vzdeláva a popularizuje. Obvyklým prípadom je regionálne vysielanie, kde je cieľom prezentácia aktivít mesta, mestskej časti a organizácii, ktoré patria do jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Samospráva pri spolupráci s regionálnou TV uzatvára zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti […]