Význam regionálneho vysielania

Regionálna TV má nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Prispieva k lepšej vzájomnej informovanosti občanov a orgánov miestnej samosprávy, k väčšej účasti občanov na správe verejných vecí. Regionálne televízne vysielanie má u nás, ako aj v Európe, rastúcu tendenciu a v mestskej spoločnosti zohráva dôležitú komunikačnú úlohu. Lokálne vysielanie pôsobí aj ako významný prostriedok, ktorý umožňuje občanom, […]

Skrytá marketingová sila regionálnej televízie

Kto sme? Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej televízie. Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma. Na program regionálnej TV by sa […]

Je čas prehodnotiť verejnú politiku v oblasti regionálneho vysielania

Zámer zvýšiť úhrady verejnosti za služby RTVS je zahrnutý v programovom vyhlásení novej vlády. Zvýšenie zo súčasných 4,64 eura mesačne pre fyzické osoby na rovných sedem eur by predstavovalo nárast o 50 percent. Koncesie sú pre RTVS hlavným zdrojom príjmov – popri príspevku od štátu a tržbách z reklamy. Vlani úhrady verejnosti priniesli RTVS spolu […]

Švajčiarske LRTVB majú podstatne väčšiu finančnú podporu ako iné európske TV stanice.

Vo Švajčiarsku parlament schválil revíziu federálneho zákona pre rozhlasové a televízne vysielanie z 24. marca 2006 (RTVA) v septembri 2014, ktorý bol prijatý švajčiarskymi voličmi v referende v 4. júna 2015. V súlade s touto revíziou sa podielový poplatok (u nás koncesionársky poplatok) zvýšil a pre licencovaných vysielateľov sa štiepi tak, že príjem pre lokálnych […]

Francúzsko – výrazná centralizácia

Podľa Európskeho audiovizuálneho observatória je vo Francúzsku 148 lokálnych a regionálnych TV staníc. Na rozdiel od Nemecka a ďalších veľkých európskych krajín, história francúzskej televízie bola charakterizovaná výraznou centralizáciou. Vytvorenie miestneho televízneho vysielania vo Francúzsku je relatívne nový fenomén, pretože po dlhú dobu boli iba analógové terestrické televízie k dispozícii, ktoré bránili rozvoju LRTVBs. Neskôr […]

Veľká Británia – financie sú viazané na výrobu regionálnych informácií

Veľká Británia je zvlášť zaujímavý prípad vo vzťahu k rozvoju miestnych televíznych staníc: paradoxne, hoci krajina má najdlhšiu tradíciu, a praktické skúsenosti v oblasti decentralizácie súkromných médií vo vzťahu k miestnej televízii, je to krajina s najnovšou históriou v tomto smere. Veľká Británia bola prvou európskou krajinou, ktorá otvorila svoj sektor médií na súkromné iniciatívy. […]

V Belgicku sú považované za verejnú službu TV vysielania

Základný právny rámec bol vytvorený v 1990, kedy sa prostredníctvom prijatia niekoľkých vyhlášok sa prvýkrát vytvoril komplexný rámec pre aktivity, ktoré dostali meno „regionálna TV“. Tento rámec stanovil hlavné princípy: – bolo zadefinovaných 11 oblastí vysielania – programová služba bola obmedzená na 200 hodín vysielania ročne; – uznávaní regionálni vysielatelia boli povinní sa zaregistrovať ako […]

Aká je budúcnosť pre lokálne a regionálne televízne stanice?

V najmenej troch najväčších krajinách v Európe vo Veľkej Britániu, Francúzsku a Španielsku sa v roku 2011 začali prehodnocovať verejnú politiku pre regionálne a miestne televízne stanice. Diskutovalo sa aj v Nemecku a Taliansku. Široká diskusia prináša rôzne možnosti ale všetky krajiny sa zhodujú v podpore regionálneho a lokálneho vysielania. Náklady na vysielanie sú základným prvkom […]

Nie sú jednotné kritéria pre posudzovanie kvality regionálnych televízií

Televízia je biznis na dvojitom trhu Televízia má dva druhy rôznych klientov a podľa toho volí stratégiu a marketing. Sú to diváci – konzumenti programu a klienti – zadávatelia reklamy. Program je základným produktom televízie, ktorý predávajú svojim „klientom“ – divákom. Pútavý program je základné kritérium, podľa ktorého posudzujeme televíziu. Ako posudzovať kvalitu regionálnej televízie? […]

3 prúdy v súčasnej lokálnej a regionálnej TV

Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 50 televíznych staníc, ktoré majú pridelenú licenciu pre lokálne alebo regionálne televízne vysielanie. Rozmach vzniku lokálnych televíznych staníc sa datuje do rokov 1995-1998, kedy sa zakladateľmi a vysielateľmi stali samotné mestá a obce. Pre svoje lokálne médiá nakúpili techniku, zriadili štúdiá, platili technikov a redaktorov, všetko podľa zákona. Ako […]

Zopakujme si zásady vysielania politickej reklamy

Predvolebná politická kampaň zúri všade. Veľkoplošnou vonkajšou reklamou je už dávno zaplienená celá krajina, v hlavnom meste nie je kam sa pozerať, je na internete, je v latentnej forme aj v tlači a v televízií. Televízia, aj vďaka silnému dosahu a vplyvu, má prísne pravidlá pre vysielanie politickej reklamy. Televízia si nemôže dovoliť to čo […]

Dobrý mediaplán – efektívna reklama

Efektívna reklamná kampaň potrebuje orientáciu na relevantnú cieľovú skupinu a správne načasovanie. Z hľadiska cieľovej skupiny a načasovania sú tieto prípady: Klasická imidžová kampaň Charakteristická je tým, že spot vysielame v dlhšom období a teda časový rozsah je minimálne 2 mesiace. Zároveň je to kampaň s vysokou frekvenciou kontaktu s divákom. Reklama je umiestnená v […]

Ako postupovať pri zadávaní TV reklamy

1. Urobte si krátky prehľad Predtým, ako si naplánujete televíznu reklamu, urobte si krátky prehľad o televíznom trhu a oboznámte sa zo špecifikami televízie. Širší prehľad a znalosť vám umožní obhájiť vaše rozhodnutie pred vedením spoločnosti a je nástrojom na zhodnotenie vynaložených prostriedkov. Viac o televíznej reklame sa dozviete tu: Televízna reklama je kráľovnou medzi […]

Zmluvy o spolupráci a UVO

Zmluva sa uzatvára, ak má verejný obstarávateľ záujem o vysielanie určitého programu, ktorý propaguje verejnoprospešnú myšlienku, formuje správanie, vzdeláva a popularizuje. Obvyklým prípadom je regionálne vysielanie, kde je cieľom prezentácia aktivít mesta, mestskej časti a organizácii, ktoré patria do jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Samospráva pri spolupráci s regionálnou TV uzatvára zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti […]