Zorganizovali sme workshop o regionálnej TV

Regionálne televízie na Slovensku za posledných 25 rokov si našli svoje miesto v konkrétnych regiónoch, mestách, ale zatiaľ zostáva neodhalená ich marketingová sila. Workshop zorganizovala Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie a asociácia RegionTVnet, a mala za cieľ vyzdvihnúť silu regionálnych televízií na Slovensku a poukázať na fakt, že regionálne televízie plnia funkciu vysielania vo verejnom […]

Prečo nie ste v peoplemetroch?

Túto otázku nám dávajú neustále. Ak to urobia laici, dá sa pochopiť, ale ťažko vysvetľuje. Ak to urobia mediálne a reklamné agentúry, ktoré majú prehľad o trhu – tu nepomôže žiadna odpoveď. Peoplemeter  je zariadenie, ktoré meria koľko divákov pozerá televízor v domácnosti. Peoplemetre slúžia na meranie sledovanosti televíznych programov. Sú rozmiestnené v niekoľkých tisícoch […]

Mýty o lokálnej a regionálnej televízii

Spracovala Mgr. Dalia Šaškovičová,PhD, Riaditeľka Mestskej televízie Trnava ako materiál pre prednášku na Workshop – Skrytá marketingová sila regionálnej TV. 1. Je nekvalitná V každej oblasti sa stretávame s kvalitou a nekvalitou. Ak sa televízia stane pre tých, ktorí ju manažujú a aj pre tých, ktorí v nej pracujú, srdcovou záležitosťou, ak jej dávajú zo […]

TV diskusia: “ Načo sú nám regionálne média ?“ ( poslanci NS SR – Viskupič, Jarjabek, Prof. Tušer, PHDr.Eva Chudinová)

TV Bratislava realizuje televízne diskusie s mienkotvornými osobnosťami na tému regionálnej televízie. Diskutovali politici NR SR, Predseda Rady pre vysielanie a odborníci. Všetci sa zhodujú na tom, že regionálne média majú svoj nenahraditeľný význam a treba ich podporiť.  Ako ? To je zatiaľ hudba budúcnosti. Hostia: Profesor Andrej Tušer doc. PhDr. Eva Chudinová Eva Dušan […]

Peter Hlucháň: Achilovka regionálok

Privátni lekári majú jednotný systém bodového hodnotenia svojich výkonov, privátni advokáti zas prehľadný systém právnych úkonov, učitelia si prilepšujú osobné ohodnotenie svojich výkonov cez kredity… Všetko sú to v podstate praxou odskúšané systémy, ktoré sa snažia objektivizovať tzv. priemerné jednotkové ceny. Samozrejme, zrkadlia iba štandardnú trhovú hodnotu konkrétneho pracovného výkonu, lebo nie je lekár ako lekár, […]

Vláda zdvojnásobila dotácie pre miestne súkromné ​​TV v Bavorsku

Mníchov 14.2.2012 – Vláda zdvojnásobila dotácie pre miestne súkromné televízne stanice v Bavorsku. Čo pre regionálne stanice prinesie táto finančná injekcia? Do roku 2016, podpora sa bude postupne zvyšovať na desať miliónov eur každý rok, takže vysielateľ môže šíriť svoje programy aj cez satelit. Oznámil to štátny kancelár Thomas Kreuzer (CSÚ) v utorok v po […]

Peter Hlucháň: Televízne anomálie

Je výborné, že máme s platnosťou od 1.1.2011 zákon, ktorý nariaďuje samosprávam uverejňovať všetky zmluvy a faktúry na svojich webových stránkach.A tak môžete podľa určitých kritérií veľmi jednoduchým spôsobom porovnávať koľko jednotliví župani, primátori, či starostovia z našich podielových daní platia za jednotlivé služby. Týmto transparentným spôsobom máme možnosť verifikovať výdavky za odvoz smetí a […]

Špecifiká lokálnej a regionálnej televízie

Regionálne TV nie sú v peoplmetrovom meraní Lokálnych vysielateľov nie je možné zaradiť do peoplemetrového prieskumu ani v rámci súhrnného ukazovateľa, ktorý by vyjadroval sledovanosť všetkých lokálnych televízií. „Nedá sa dostať do prieskumu ani ako jedna organizácia, ktorá by zastrešovala regionálne stanice, pretože peoplemetrový prieskum zadáva súkromná spoločnosť, ktorej členmi sú celoplošné televízie, a tie […]

Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť

Regionálne televízie majú záujem posilniť svoje postavenie v rámci slovenského mediálneho prostredia. V záujme napĺňania tohto cieľa pred niekoľkými týždňami vznikol nový subjekt RegionTVnet.SK – Asociácia regionálnych televízií ako občianske združenie, ktoré združuje regionálne televízie s rovnakým záujmom. Členmi združenia momentálne sú: TV Bratislava, TV Karpaty, TV Nitrička, TV ORAVIA a TV ZEMPLÍN . Podnetom na vznik združenia je […]

Zoznam všetkých TV

Regionálne a lokálne TV podľa zamerania, pokrytia, predpokladaného počtu divákov a množstva vyrobeného programu. Táto tabuľka je orientačná, postupne budeme údaje upresňovať podľa aktuálneho stavu. Pozrite si aj: Divácke publikum Názov stanice podľa pridelenej licencie Relevantné územie / počet obyvateľov Výroba programu a jeho aktualizácia Pravidelné publikum, weeekly reach TV BRATISLAVA www.tvba.sk Bratislava a okolie 600 000 […]

Prípad mestskej časti vs. UVO, vyhovujúca formulácia zmluvy

Mestská časť uzatvorila s vysielateľom Zmluvu o spolupráci v oblasti regionálneho vysielania. Predmet zmluvy bol formulovaný – „poskytnutie služieb v oblasti TV vysielania : výroba, vysielanie a reprízovanie týchto programov podľa prílohy“. V prílohe boli špecifikované programy: názov, minutáž, vysielací čas uvedenia v riadnom vysielaní TV stanice, t.j. premiér a repríz. Ďalej sa vysielateľ v […]

Ako je aplikovaná výnimka pre obstarávanie programu v zahraničí

Citované ustanovenie v ZVO  §1 ods.2 písmeno p je do zákona prevzaté zo smernice EP a Rady 2004/18/ES o koordinácií postupov zadávania verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby. Zmluva medzi Pohoda Top media, s.r.o. a Moravskoslézky kraj Zmluva na výrobu programového obsahu určeného pre vysielanie, nákup vysielacieho času a poskytnutí licencie […]

Smernica 24/2014: Výnimka platí aj pre nadobúdanie programov – problém je vyriešený!

Smernica 24/2014: Výnimka platí aj pre nadobúdanie programov. Problém je už vyriešený aplikovaním smernice do nášho zákona.  Nové znenia zákona  prinieslo oporu našim tvrdeniam. UVO vo svojom metodickom usmernení sa odvoláva na Smernicu 18/2004. Táto smernica však bola nahradená novou: Smernica 24/2014. Tá pod výnimku označila aj poskytovanie programov, ktoré sa zadávajú poskytovateľom audiovizuálnych alebo […]