Zorganizovali sme workshop o regionálnej TV

Regionálne televízie na Slovensku za posledných 25 rokov si našli svoje miesto v konkrétnych regiónoch, mestách, ale zatiaľ zostáva neodhalená ich marketingová sila. Workshop zorganizovala Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie a asociácia RegionTVnet, a mala za cieľ vyzdvihnúť silu regionálnych televízií na Slovensku a poukázať na fakt, že regionálne televízie plnia funkciu vysielania vo verejnom […]

Desiatky TV staníc sme spoločne odvysielali galaprogram Štvorlístok pre talenty 2015, 2016

Realizácia s regionálnymi a lokálnymi televíziami Po rokovaní s TV BRATISLAVA sa Občianske združenie LECA rozhodlo poskytnúť záznam na bezodplatné vysielanie všetkým regionálnym vysielateľom. Záznam charitatívneho gala programu Štvorlístok pre talenty v réžii Laca Halamu je tu: https://www.youtube.com/watch?v=tcZfmzPKvD0 [1] Termín premiérového vysielania bol dňa 27.09.2015 (nedeľa) o 20,00 hod. Takmer všetky regionálne TV stanice odvysielali […]