Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných médiach, hovorí medzinárodný Monitoring plurality médií

Podľa Monitoringu plurality médíí, ktorý každý rok realizuje Centrum pre monitorig médií, Slovensko má najväčšie medzery v oblasti médií. Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných a regionálnych médiach. EÚ poslanci radia, že politici by mali prijať jasnú stratégiu podpory nezávislosti miestných médií a to aj po finančnej stránke, pretože plnia verejnoprospešnú úlohu. Čo […]

EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií.

Minulý týždeň média dostali správu s názvom: „EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci.“ To znamená : väčšia podpora verejnoprávnych médií a investigatívnej žurnalistiky  vytvorenie nezávislého regulačného orgánu monitorujúceho hrozby voči novinárom  prijatie pravidiel na úrovni EÚ proti umlčiavaniu novinárov žalobami  Členské štáty EÚ by mali prijať právne predpisy a opatrenia, ktoré by novinárom zaistili bezpečné a chránené prostredie umožňujúce […]

Čísla nepustia: RTVS a regionálne TV

Téma koncesionárskych poplatkov je vďaka SNS opäť aktuálna.V rôznych elektronických aj printových médiách opakovane počúvame, pozeráme aj čítame, že do rozpočtu RTVS daňoví poplatníci ročne prispievajú čiastkou 80 000 000 eur. Každú slovenskú domácnosť podľa zástrčkového zákona tento bazálny zdroj informácií mesačne stojí 4,64 eura. Je to málo alebo veľa? Zároveň RTVS je závislá aj […]

Prečo nie ste v peoplemetroch?

  Túto otázku nám dávajú neustále. Ak to urobia laici, dá sa pochopiť, ale ťažko vysvetľuje. Ak to urobia mediálne a reklamné agentúry, ktoré majú prehľad o trhu – tu nepomôže žiadna odpoveď.   Peoplemeter  je zariadenie, ktoré meria koľko divákov pozerá televízor v domácnosti. Peoplemetre slúžia na meranie sledovanosti televíznych programov. Sú rozmiestnené v […]

Skrytá marketingová sila regionálnej televízie

Kto sme? Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej televízie. Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma. Na program regionálnej TV by sa […]

Peter Hlucháň: Achilovka regionálok

Privátni lekári majú jednotný systém bodového hodnotenia svojich výkonov, privátni advokáti zas prehľadný systém právnych úkonov, učitelia si prilepšujú osobné ohodnotenie svojich výkonov cez kredity… Všetko sú to v podstate praxou odskúšané systémy, ktoré sa snažia objektivizovať tzv. priemerné jednotkové ceny. Samozrejme, zrkadlia iba štandardnú trhovú hodnotu konkrétneho pracovného výkonu, lebo nie je lekár ako lekár, […]

Veľká Británia – financie sú viazané na výrobu regionálnych informácií

90% dospelých konzumuje určitú formu miestnych médií, miestne noviny a regionálne správy ITV sú najobľubenejšími formami. Regionálne správy na priťahujú podiely publika približne 20% na celoštátnej úrovni, čo predstavuje  4 až 5 miliónov divákov na večer. Napriek svojej popularite ale regionálne televízie v súčasnosti čelí značným ekonomickým problémom. ITV narazila na pokles reklamy a zvýšenú […]

Peter Hlucháň: Televízne anomálie

Je výborné, že máme s platnosťou od 1.1.2011 zákon, ktorý nariaďuje samosprávam uverejňovať všetky zmluvy a faktúry na svojich webových stránkach.A tak môžete podľa určitých kritérií veľmi jednoduchým spôsobom porovnávať koľko jednotliví župani, primátori, či starostovia z našich podielových daní platia za jednotlivé služby. Týmto transparentným spôsobom máme možnosť verifikovať výdavky za odvoz smetí a […]

Peter Hlucháň : Televízni šmejdi

Na počiatku bola alma – mater všetkých televízií Slovenská televízia. V nej vyrástlo kopec životaschopných odborníkov z ktorých dosť odišlo podporiť a rozvíjať regionálne televízie. Prečo nie?! Veď spravodajstvo, publicistika, dokumentárna tvorba aj diskusné relácie sú v celoplošných televíziách v princípe to isté ako v menších regionálnych TV. Kameramani používajú takú istú techniku v malej, či veľkej TV, reportéri rovnaké mikrofóny, […]

3 prúdy v súčasnej lokálnej a regionálnej TV

Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 50 televíznych staníc, ktoré majú pridelenú licenciu pre lokálne alebo regionálne televízne vysielanie. Rozmach vzniku lokálnych televíznych staníc sa datuje do rokov 1995-1998, kedy sa zakladateľmi a vysielateľmi stali samotné mestá a obce. Pre svoje lokálne médiá nakúpili techniku, zriadili štúdiá, platili technikov a redaktorov, všetko podľa zákona. Ako […]

Gest 2015: Čo ste o regionálnej televízii nevedeli

Ak sa Vám dostal do rúk exkluzívny časopis Guest z leta 2015, mohli ste si všimnúť, že na strane 52 je uverejnený rozhovor s riaditeľkou TV Bratislava na tému regionálnej televízie.  Vyberáme z obsahu: Regionálna TV má nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Miestna televízia je pre […]