EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií.

Minulý týždeň média dostali správu s názvom: „EÚ musí aktívnejšie chrániť pluralitu médií, tvrdia poslanci.“ To znamená : väčšia podpora verejnoprávnych médií a investigatívnej žurnalistiky  vytvorenie nezávislého regulačného orgánu monitorujúceho hrozby voči novinárom  prijatie pravidiel na úrovni EÚ proti umlčiavaniu novinárov žalobami  Členské štáty EÚ by mali prijať právne predpisy a opatrenia, ktoré by novinárom zaistili bezpečné a chránené prostredie umožňujúce […]