Špecifiká lokálnej a regionálnej televízie

Regionálne TV nie sú v peoplmetrovom meraní Lokálnych vysielateľov nie je možné zaradiť do peoplemetrového prieskumu ani v rámci súhrnného ukazovateľa, ktorý by vyjadroval sledovanosť všetkých lokálnych televízií. „Nedá sa dostať do prieskumu ani ako jedna organizácia, ktorá by zastrešovala regionálne stanice, pretože peoplemetrový prieskum zadáva súkromná spoločnosť, ktorej členmi sú celoplošné televízie, a tie […]

Zoznam všetkých TV

Regionálne a lokálne TV podľa zamerania, pokrytia, predpokladaného počtu divákov a množstva vyrobeného programu. Táto tabuľka je orientačná, postupne budeme údaje upresňovať podľa aktuálneho stavu. Pozrite si aj: Divácke publikum Názov stanice podľa pridelenej licencie Relevantné územie / počet obyvateľov Výroba programu a jeho aktualizácia Pravidelné publikum, weeekly reach TV BRATISLAVA www.tvba.sk Bratislava a okolie 600 000 […]

Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1982), od roku 1982 až do roku 2001 pracovala v Slovenskom rozhlase ako redaktorka, moderátorka, vedúca redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora Rádia Regina Bratislava. Od roku 2002 do 2003 pracovala ako novinárka a riaditeľka Informačného centra ochrany práce na Národnom inšpektoráte práce. Od roku 2003 do roku 2010 bola hovorkyňou […]

Mesačník Metropola

5.10.2015   13:38| TVBA Týždenník Metropola – október 2015 Ste zakladateľka celobratislavskej televízie – TV Bratislava. Ako a prečo vznikla táto myšlienka? Na to sa nedá odpovedať jednou vetou, lebo to malo dlhý vývoj. Myšlienka o televízií mi napadla pri písaní diplomovej práce na tému „Financovanie komerčnej televízie“ na NHF VŠE v roku 1995. Vtedy som už pracovala […]

Večerník: Rozhovor s Máriou Urlandovou

2.10.2015   12:12| Večerník : rozhovor s  Ing.Máriou Urlandovou, Riaditeľkou TV Bratislava V čom vidíte zmysel regionálnej televízie? Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Miestne média sú pre ľudí dôveryhodné a majú vysokú mienkotvornú funkciu.  Plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí. Aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných […]