Je televízna reklama drahá? Práve naopak!

To, že je TV reklama najúčinnejšia vari nespochybňuje nikto. V odbornej literatúre je ako jediná nevýhoda TV reklamy uvádzaná vysoká cena. Kampaň v televízií všeobecne je nákladnejšia, ale treba si uvedomiť koľko ľudí naraz osloví. Ak prepočítame cenu za oslovenie jedného diváka, tak je cena výhodnejšia ako ktorejkoľvek iné médium. Televízia je masová a naraz […]

Aká je efektivita a účinnosť reklamy

Noviny Výhodou je veľký dosah, vysoká miera územnej koncentrácie, potrebná frekvencia, hmotný charakter, krátke výrobné lehoty, relatívne nízke náklady a schopnosť sprostredkovať detailné informácie. Nevýhodou je nemožnosť zacielenia na určitý zákaznícky segment, obmedzenie tvorivého spracovania reklamy, nízka úroveň prevedenia a vysoké náklady celoštátnej tlače. Časopisy Výhodou je ich čítajú špecifické skupiny zákazníkov, majú hmotný charakter, […]

Výroba reklamy, ako to u nás prebieha

Výroba reklamy je nás zdravý mix nápadov, technického remesla a know-how. Ak to prenecháte na nás, prehľadne vám zostavíme náklady a zachováme jednoduchú štruktúru pri výrobe. Spolupracujeme v niekoľkých krokoch. Rozhovor – spoločne sa snažíme dosiahnuť cieľ Na začiatku každého dobrého vzťahu vždy stojí dialóg. Spoločne definujeme silné stránky vášho produktu a cieľ  reklamy. Návrh […]

Dobrý mediaplán – efektívna reklama

Efektívna reklamná kampaň potrebuje orientáciu na relevantnú cieľovú skupinu a správne načasovanie. Z hľadiska cieľovej skupiny a načasovania sú tieto prípady: Klasická imidžová kampaň Charakteristická je tým, že spot vysielame v dlhšom období a teda časový rozsah je minimálne 2 mesiace. Zároveň je to kampaň s vysokou frekvenciou kontaktu s divákom. Reklama je umiestnená v […]

Ako postupovať pri zadávaní TV reklamy

1. Urobte si krátky prehľad Predtým, ako si naplánujete televíznu reklamu, urobte si krátky prehľad o televíznom trhu a oboznámte sa zo špecifikami televízie. Širší prehľad a znalosť vám umožní obhájiť vaše rozhodnutie pred vedením spoločnosti a je nástrojom na zhodnotenie vynaložených prostriedkov. Viac o televíznej reklame sa dozviete tu: Televízna reklama je kráľovnou medzi […]

TV reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi

Televízna reklama má jedinečnú presvedčovaciu schopnosť, zapamätateľnosť, dokáže predviesť vzrušenie, napätie, krásu, názorne ukázať ako fungujú výrobky a ako sú účinné. Televízia predáva najlepšie, televízia žije najdlhšie Účinok televízie trvá dlhšie ako u iných médií. Televízny spot môže žiť v mysliach spotrebiteľov celé roky. Čo môže byť videné, môže byť aj predané. Televízia dokáže predať všetko […]