Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1982), od roku 1982 až do roku 2001 pracovala v Slovenskom rozhlase ako redaktorka, moderátorka, vedúca redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora Rádia Regina Bratislava. Od roku 2002 do 2003 pracovala ako novinárka a riaditeľka Informačného centra ochrany práce na Národnom inšpektoráte práce. Od roku 2003 do roku 2010 bola hovorkyňou […]

Aká je efektivita a účinnosť reklamy

Noviny Výhodou je veľký dosah, vysoká miera územnej koncentrácie, potrebná frekvencia, hmotný charakter, krátke výrobné lehoty, relatívne nízke náklady a schopnosť sprostredkovať detailné informácie. Nevýhodou je nemožnosť zacielenia na určitý zákaznícky segment, obmedzenie tvorivého spracovania reklamy, nízka úroveň prevedenia a vysoké náklady celoštátnej tlače. Časopisy Výhodou je ich čítajú špecifické skupiny zákazníkov, majú hmotný charakter, […]

Výroba reklamy, ako to u nás prebieha

Výroba reklamy je nás zdravý mix nápadov, technického remesla a know-how. Ak to prenecháte na nás, prehľadne vám zostavíme náklady a zachováme jednoduchú štruktúru pri výrobe. Spolupracujeme v niekoľkých krokoch. Rozhovor – spoločne sa snažíme dosiahnuť cieľ Na začiatku každého dobrého vzťahu vždy stojí dialóg. Spoločne definujeme silné stránky vášho produktu a cieľ  reklamy. Návrh […]

Dobrý mediaplán – efektívna reklama

Efektívna reklamná kampaň potrebuje orientáciu na relevantnú cieľovú skupinu a správne načasovanie. Z hľadiska cieľovej skupiny a načasovania sú tieto prípady: Klasická imidžová kampaň Charakteristická je tým, že spot vysielame v dlhšom období a teda časový rozsah je minimálne 2 mesiace. Zároveň je to kampaň s vysokou frekvenciou kontaktu s divákom. Reklama je umiestnená v […]

Ako postupovať pri zadávaní TV reklamy

1. Urobte si krátky prehľad Predtým, ako si naplánujete televíznu reklamu, urobte si krátky prehľad o televíznom trhu a oboznámte sa zo špecifikami televízie. Širší prehľad a znalosť vám umožní obhájiť vaše rozhodnutie pred vedením spoločnosti a je nástrojom na zhodnotenie vynaložených prostriedkov. Viac o televíznej reklame sa dozviete tu: Televízna reklama je kráľovnou medzi […]

TV reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi

Televízna reklama má jedinečnú presvedčovaciu schopnosť, zapamätateľnosť, dokáže predviesť vzrušenie, napätie, krásu, názorne ukázať ako fungujú výrobky a ako sú účinné. Televízia predáva najlepšie, televízia žije najdlhšie Účinok televízie trvá dlhšie ako u iných médií. Televízny spot môže žiť v mysliach spotrebiteľov celé roky. Čo môže byť videné, môže byť aj predané. Televízia dokáže predať všetko […]

Mesačník Metropola

5.10.2015   13:38| TVBA Týždenník Metropola – október 2015 Ste zakladateľka celobratislavskej televízie – TV Bratislava. Ako a prečo vznikla táto myšlienka? Na to sa nedá odpovedať jednou vetou, lebo to malo dlhý vývoj. Myšlienka o televízií mi napadla pri písaní diplomovej práce na tému „Financovanie komerčnej televízie“ na NHF VŠE v roku 1995. Vtedy som už pracovala […]

Večerník: Rozhovor s Máriou Urlandovou

2.10.2015   12:12| Večerník : rozhovor s  Ing.Máriou Urlandovou, Riaditeľkou TV Bratislava V čom vidíte zmysel regionálnej televízie? Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Miestne média sú pre ľudí dôveryhodné a majú vysokú mienkotvornú funkciu.  Plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí. Aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných […]

Gest 2015: Čo ste o regionálnej televízii nevedeli

Ak sa Vám dostal do rúk exkluzívny časopis Guest z leta 2015, mohli ste si všimnúť, že na strane 52 je uverejnený rozhovor s riaditeľkou TV Bratislava na tému regionálnej televízie.  Vyberáme z obsahu: Regionálna TV má nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Miestna televízia je pre […]