Význam regionálneho vysielania

Regionálna TV má nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Prispieva k lepšej vzájomnej informovanosti občanov a orgánov miestnej samosprávy, k väčšej účasti občanov na správe verejných vecí. Regionálne televízne vysielanie má u nás, ako aj v Európe, rastúcu tendenciu a v mestskej spoločnosti zohráva dôležitú komunikačnú úlohu. Lokálne vysielanie pôsobí aj ako významný prostriedok, ktorý umožňuje občanom, […]

Mýty o lokálnej a regionálnej televízii

Spracovala Mgr. Dalia Šaškovičová,PhD, Riaditeľka Mestskej televízie Trnava ako materiál pre prednášku na Workshop – Skrytá marketingová sila regionálnej TV. 1. Je nekvalitná V každej oblasti sa stretávame s kvalitou a nekvalitou. Ak sa televízia stane pre tých, ktorí ju manažujú a aj pre tých, ktorí v nej pracujú, srdcovou záležitosťou, ak jej dávajú zo […]

Skrytá marketingová sila regionálnej televízie

Kto sme? Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej televízie. Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma. Na program regionálnej TV by sa […]

Je čas prehodnotiť verejnú politiku v oblasti regionálneho vysielania

Zámer zvýšiť úhrady verejnosti za služby RTVS je zahrnutý v programovom vyhlásení novej vlády. Zvýšenie zo súčasných 4,64 eura mesačne pre fyzické osoby na rovných sedem eur by predstavovalo nárast o 50 percent. Koncesie sú pre RTVS hlavným zdrojom príjmov – popri príspevku od štátu a tržbách z reklamy. Vlani úhrady verejnosti priniesli RTVS spolu […]

Nie sú jednotné kritéria pre posudzovanie kvality regionálnych televízií

Televízia je biznis na dvojitom trhu Televízia má dva druhy rôznych klientov a podľa toho volí stratégiu a marketing. Sú to diváci – konzumenti programu a klienti – zadávatelia reklamy. Program je základným produktom televízie, ktorý predávajú svojim „klientom“ – divákom. Pútavý program je základné kritérium, podľa ktorého posudzujeme televíziu. Ako posudzovať kvalitu regionálnej televízie? […]

Regionálna TV a samospráva

Samospráva na Slovensku od vzniku duálneho vysielania sa usiluje nájsť model televízneho vysielania tak, aby vysielania bolo nezávislé a zároveň profesionálne. Regionálne médiá boli vždy obviňované z podpory samosprávnych orgánov, ktoré ich noviny, časopisy, či vysielanie finančne dotovali. Mnohé regionálne médiá teda volili cestu ľahšieho odporu. Mestá, či obce sa stali vydavateľmi, či vysielateľmi a zdanlivo bolo po […]

Televízia v hlavnom meste 2015

V 90-tych rokoch minulého storočia bol na Slovensku boom tzv. starostovských kanálov, televízie zakladali aj mestské časti. Podľa zákona držiteľmi licencie nemôže byť mesto/obec, iba obchodné spoločnosti. Z toho dôvodu obce zakladali obchodné spoločnosti, ktoré už licenciu mohli získať, pretože podľa zákona sa ďalej neskúmalo.  Takto v minulosti existovala aj Petržalská televízia, ale tá aj […]