Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť

Regionálne televízie majú záujem posilniť svoje postavenie v rámci slovenského mediálneho prostredia. V záujme napĺňania tohto cieľa pred niekoľkými týždňami vznikol nový subjekt RegionTVnet.SK – Asociácia regionálnych televízií ako občianske združenie, ktoré združuje regionálne televízie s rovnakým záujmom. Členmi združenia momentálne sú: TV Bratislava, TV Karpaty, TV Nitrička, TV ORAVIA a TV ZEMPLÍN . Podnetom na vznik združenia je […]