Švajčiarske LRTVB majú podstatne väčšiu finančnú podporu ako iné európske TV stanice.

Vo Švajčiarsku parlament schválil revíziu federálneho zákona pre rozhlasové a televízne vysielanie z 24. marca 2006 (RTVA) v septembri 2014, ktorý bol prijatý švajčiarskymi voličmi v referende v 4. júna 2015. V súlade s touto revíziou sa podielový poplatok (u nás koncesionársky poplatok) zvýšil a pre licencovaných vysielateľov sa štiepi tak, že príjem pre lokálnych […]

Francúzsko – výrazná centralizácia

Podľa Európskeho audiovizuálneho observatória je vo Francúzsku 148 lokálnych a regionálnych TV staníc. Na rozdiel od Nemecka a ďalších veľkých európskych krajín, história francúzskej televízie bola charakterizovaná výraznou centralizáciou. Vytvorenie miestneho televízneho vysielania vo Francúzsku je relatívne nový fenomén, pretože po dlhú dobu boli iba analógové terestrické televízie k dispozícii, ktoré bránili rozvoju LRTVBs. Neskôr […]

Veľká Británia – financie sú viazané na výrobu regionálnych informácií

Veľká Británia je zvlášť zaujímavý prípad vo vzťahu k rozvoju miestnych televíznych staníc: paradoxne, hoci krajina má najdlhšiu tradíciu, a praktické skúsenosti v oblasti decentralizácie súkromných médií vo vzťahu k miestnej televízii, je to krajina s najnovšou históriou v tomto smere. Veľká Británia bola prvou európskou krajinou, ktorá otvorila svoj sektor médií na súkromné iniciatívy. […]

V Belgicku sú považované za verejnú službu TV vysielania

Základný právny rámec bol vytvorený v 1990, kedy sa prostredníctvom prijatia niekoľkých vyhlášok sa prvýkrát vytvoril komplexný rámec pre aktivity, ktoré dostali meno „regionálna TV“. Tento rámec stanovil hlavné princípy: – bolo zadefinovaných 11 oblastí vysielania – programová služba bola obmedzená na 200 hodín vysielania ročne; – uznávaní regionálni vysielatelia boli povinní sa zaregistrovať ako […]

Aká je budúcnosť pre lokálne a regionálne televízne stanice?

V najmenej troch najväčších krajinách v Európe vo Veľkej Britániu, Francúzsku a Španielsku sa v roku 2011 začali prehodnocovať verejnú politiku pre regionálne a miestne televízne stanice. Diskutovalo sa aj v Nemecku a Taliansku. Široká diskusia prináša rôzne možnosti ale všetky krajiny sa zhodujú v podpore regionálneho a lokálneho vysielania. Náklady na vysielanie sú základným prvkom […]

Vláda zdvojnásobila dotácie pre miestne súkromné ​​TV v Bavorsku

Mníchov 14.2.2012 – Vláda zdvojnásobila dotácie pre miestne súkromné televízne stanice v Bavorsku. Čo pre regionálne stanice prinesie táto finančná injekcia? Do roku 2016, podpora sa bude postupne zvyšovať na desať miliónov eur každý rok, takže vysielateľ môže šíriť svoje programy aj cez satelit. Oznámil to štátny kancelár Thomas Kreuzer (CSÚ) v utorok v po […]

Regulácia lokálneho vysielania v Dánsku

Regulácia regionálneho a lokálneho vysielania sa vzťahuje na : možnosť využívať reklamu, podmienky súbežného vlastníctva, možnosť vytvárania sietí a povinnosť poskytovať regionálne a lokálne programy. Dánska lokálna televízia vznikla na základe zákona prijatého v roku 1981. Tento zákon bol zameraný na rozšírenie možností prístupu k médiám, ich podielu na tvorbe programu, riadení médií či obohatenie lokálnej politickej diskusie. […]