Dobrý mediaplán – efektívna reklama

Efektívna reklamná kampaň potrebuje orientáciu na relevantnú cieľovú skupinu a správne načasovanie.
Z hľadiska cieľovej skupiny a načasovania sú tieto prípady:

Klasická imidžová kampaň
Charakteristická je tým, že spot vysielame v dlhšom období a teda časový rozsah je minimálne 2 mesiace. Zároveň je to kampaň s vysokou frekvenciou kontaktu s divákom. Reklama je umiestnená v rámci denného publicistického programu a záujmových magazínov. Vhodná je pre podniky a služby, ktoré majú všeobecnú, masovú cieľovú skupinu spotrebiteľov alebo potrebujú propagovať svoju značku.

Imidžová kampaň pre špeciálnu cieľovú skupinu
Kampaň je charakteristická širokým časovým rozsahom a vysokou frekvenciou, ale je umiestnená v rámci špecializovaných relácií. Napríklad ak predávate produkt, ktorý je určený pre presne vyšpecifikovanú cieľovú skupinu spotrebiteľov, napríklad ženy na materskej. V takom prípade sa rozhodnite sa pre osemtýždňové nasadenie spotu v rámci špecializovanej relácie, napríklad relácia pre ženy. Výsledkom sú minimálne straty z rozptylu.

Kampaň pre aktuálne a časovo ohraničené akcie
Vhodná je intenzívna kampaň v krátkom časovom období. Charakteristický je krátky časový rozsah ( napr. 1-2 týždne) a vysoká frekvencia kontaktu s divákom. Pre časovo ohraničené a vysoko aktuálne akcie je vhodná rýchla propagácia s klasickými spotmi. Vhodná je pre propagáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výpredaje a akcie pre podporu predaja a predajné akcie, ktoré sú časovo ohraničené, napr. pred sviatkami.

Kampaň orientovaná na cieľové skupiny pomocou zosilňovača kampane
Je to kombinovaná kampaň, orientovaná na cieľové skupiny. Charakteristická je krátkym časovým rozsahom ( napr. 2 týždne) a vysokou frekvenciou kontaktu s divákom v cieľovej skupine. Kampaň je určená pre určený okruh príjemcov, ktorý bude oslovený cez špeciálne záujmové formáty. Ako zosilňovač šírky rozsahu pôsobia každodenné aktuálne spoty napríklad v rámci spravodajstva.

Leave a Reply