Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

13262_150Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1982), od roku 1982 až do roku 2001 pracovala v Slovenskom rozhlase ako redaktorka, moderátorka, vedúca redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora Rádia Regina Bratislava. Od roku 2002 do 2003 pracovala ako novinárka a riaditeľka Informačného centra ochrany práce na Národnom inšpektoráte práce. Od roku 2003 do roku 2010 bola hovorkyňou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, od roku 2010 do r.2012 pracovala ako hovorkyňa Ministerstva kultúry SR.

Od roku 2002 pôsobí aj ako vysokoškolská pedagogička, do roku 2006 na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, od roku 2007 na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. Vyučuje predmet Rozhlasová a televízna žurnalistika, v súčasnosti vyučuje predmet Hovorca.

Téme regionálnej televízie sa venuje od roku 2006 kedy sa ako hovorkyňa Magistrátu stala projektovou manažérkou vzniku nezávislej metropolitnej televízie zo strany HM SR.

Publikácie, odborné články a štúdie:

CHUDINOVÁ, E., LEHOCZKÁ, V.: Fenomén rozhlasu v systéme masmédií, Základy teórie rozhlasovej žurnalistiky v systéme masmediálnej komunikácie, Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2005. 230 s. ISBN: 80-89220-04-5

CHUDINOVÁ, E., LEHOCZKÁ, V.: Rozhlasová komunikácia: študijné texty k projektu KEGA č.3 4253 06 Mediálne kompetencie, Trnava, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007. 144 s. ISBN-978-80-89220-97-7

CHUDINOVÁ, E.: Televízna tvorba. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2010. In: Praktikum mediálnej tvorby. 189 s. ISBN 978-80-89447-16-9

CHUDINOVÁ, E.: Budovanie vzťahov s médiami – kompetencia hovorcu. Trnava: FMK UCM, 2010. In: K problémom mediálnej komunikácie II., Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 508 s. ISBN 978-80-8105-188-3

CHUDINOVÁ, E.: Komunikácia nastoľovaných tém prostredníctvom hovorcu. Trnava: FMK UCM, 2010. In: Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 291s. ISBN 978-80-8105-158-6

CHUDINOVÁ, E.: Kompetencia hovorcu verejnej správy v komunikácii médií s politikmi. Trnava: FMK UCM, 2011. In: Megatrendy a médiá, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 19 s. ISBN 978-80-8105-251-4

Pridaj komentár