Francúzsko – výrazná centralizácia

francPodľa Európskeho audiovizuálneho observatória je vo Francúzsku 148 lokálnych a regionálnych TV staníc. Na rozdiel od Nemecka a ďalších veľkých európskych krajín, história francúzskej televízie bola charakterizovaná výraznou centralizáciou. Vytvorenie miestneho televízneho vysielania vo Francúzsku je relatívne nový fenomén, pretože po dlhú dobu boli iba analógové terestrické televízie k dispozícii, ktoré bránili rozvoju LRTVBs. Neskôr bolo k dispozícií digitálne vysielanie (DVB-T) a zavedenie ďalších digitálnych platforiem (kábel, IPTV, satelit, internet), ale miestne televízie sú stále okrajovým javom na francúzskej mediálnej scéne.

V roku 2014 regulačný orgán, CSA (Conseil supérieur de l’Audiovisuel), schválil len 43 LRTVBs, ktoré sa týkajú len 72% z miestnych obyvateľov Francúzska .

Pôvodný zámer bol, že bude vysielať približne 100 LRTVBs v celej národnej vysielacej oblasti. V posledných rokoch počet LRTVBs stagnuje, alebo dokonca klesá.

Francúzska LRTVB krajina je veľmi rôznorodá, čo je pre globálnu analýzu ťažké. Existujú rozdiely vo veľkosti, právnej forme, vlastníckej štruktúre, type financovania (pomeru medzi verejným a súkromným financovaním a rozdiely sú v rešpekte k štruktúre hospodárskej súťaže a novinárskej etike.

LRTVB má zdroje pomerne obmedzené: 37 LRTVBs v súvahe za rok 2013 mali kombinovaný príjem 53.500.000 € (v priemere o niečo menej ako € 1,5 miliónov eur na jednu stanicu). Z celkového počtu vysielateľov je v úpadku: 34 staníc.

Okrem toho, väčšina z nich je závislá na financovaní z verejných zdrojov (až 55%). Ostávajúci výnos je odvodený od služieb pre súkromné alebo verejné spoločnosti (predaj reklamného priestoru, korporátna komunikácia, audiovizuálne služby, atď.) a financovanie koprodukcie.

Táto slabá finančná situácia sa odráža na ich prevádzkových výsledkoch: menej ako 40% LRTVBs vykazuje zisk. Navyše, francúzske LRTVBs musia znášať vysoké náklady (medzi 10% a 20% prevádzkových nákladov) na DVB-T. Ich prítomnosť na tejto platforme, je však nevyhnutná, pretože to predstavuje hlavnú formu príjmu pre zhruba 60% domácností.

Leave a Reply