Kontakt

Ako si vyžiadať cenovú ponuku
Budeme od vás potrebovať informácie:
1.) Ktoré kraje SR chcete osloviť, resp. koľko obyvateľov v celkového počtu? Ak všetky, v každom kraji oslovíme spolupracujúcu TV.
2.) Čo je produktom na odvysielanie? Spot (30 sekúnd), alebo propagačná reportáž? Budete ho chcieť aj vyrobiť?
3.) Aký budget máte k dispozícií, resp. aká je vaša predstava? U nás nakupujete impresie v rámci vami vopred určenej sumy.

Neváhajte prekonzultovať formu aj mediaplán a vyžiadať si nezáväznú cenovú kalkuláciu.
0903 445 632
reklama@regiontvnet.sk