Mesačník Metropola

5.10.2015   13:38| TVBA

Týždenník Metropola – október 2015

1004_150Ste zakladateľka celobratislavskej televízie – TV Bratislava. Ako a prečo vznikla táto myšlienka?

Na to sa nedá odpovedať jednou vetou, lebo to malo dlhý vývoj. Myšlienka o televízií mi napadla pri písaní diplomovej práce na tému „Financovanie komerčnej televízie“ na NHF VŠE v roku 1995. Vtedy som už pracovala vo svojej firme, lebo dva roky predtým sme s bývalým kolegom Ing. Silvestrom Ernekom, založili jedno z prvých televíznych štúdií na Slovensku Viva Studio, s.r.o

Boli to začiatky súkromného podnikania vo sfére filmu, reklamy a televíznej tvorby. Na Slovensku iba začínal duálny systém vysielania a my sme boli pri tom, keď sa zakladali prvé televízie. V branži sa o tom stále hovorilo. Ale u diplomovky nemal mi kto poradiť. V tom roku začala vysielať VTV a pripravovala sa komerčná stanica TV Markíza. Obidve televízie sa stali našimi klientami, vo veľkých objemoch a na dlhé roky. Okrem toho sme spolupracovali s televíziami Nova, Prima, ČT, ARD, neskôr TA3, Mac TV, rôznymi producentami, reklamnými agentúrami, nakrúcali sme TV relácie, reklamy, dokumentárne filmy a vyrábali dabing filmov.

V roku 1996 sme dostali aj možnosť sprevádzkovať Miestne vysielanie Petržalka. Naša zmluva s Petržalkou trvala iba necelý rok, pretože sa rozhodli založiť si vlastnú televíziu. Bez nás, pretože sa naše názory na fungovanie TV rozišli. Televízia vo vlastníctve samosprávy bola neúspešná a po niekoľkých rokoch ju  zatvorili.

Prázdne miesto na trhu stále bolo – neexistovala televízia pre celé mesto, iba niekoľko „starostovských infokanálov“. Vhodnej príležitosti sme sa dočkali až v roku 2006, pretože primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a zastupiteľstvo boli ochotní podporiť metropolitnú televíziu.

Regionálna TV je špecifická. Aká je stratégia?

Regionálna TV má nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.  Plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí.
Aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných vecí v jeho bezprostrednom okolí, podporujú regionálnu kultúrnu identitu a ekonomický regionálny rozvoj. Lokálne médiá významne prispievajú k demokratizácii a to práve pre možnosť občana zúčastňovať sa na ich tvorbe, pretože sú pre neho dostupné a informačne blízke. V mnohých prípadoch môžu sami občania priamo vstupovať do programu a prezentovať svoje názory reflektujúce udalosti rôznorodého charakteru, problémové situácie či nevyriešené problémy určitej obce.

Keď chce celoplošná TV vyrábať regionálne spravodajstvo, musí selektovať, aby to bolo zaujímavé pre všetkých. Nemôže informovať, že v Dolnej Marikovej zdochla krava oproti informácii o dočasnej uzávierke cesty v Bratislave. Takto vedľa seba to nikoho nezaujíma. A keď selektuje, to už potom nie je regionálne spravodajstvo. V tomto smere nám celoplošná TV nemôže konkurovať. Ale my jej naopak trošku konkurujeme, pretože regionálny program divák pozerá v regionálnom médiu.

Peňazí nikdy nie je nazvyš. Ako je na tom TV Bratislava?

Máme veľmi vysoké fixné náklady, pretože televízna produkcia je veľmi drahá, je jedno či sa vyrába pre celoplošnú TV, regionálnu TV alebo internet. Divák je náročný a chce kvalitu.
Oblasť v ktorej nemôžeme konkurovať celoplošnej TV je reklama a príjmy z reklamy, pretože máme malý trh. Regionálna TV sa plne neuživí z reklamy u nás, ani v zahraničí. Regionálna TV vlastne supluje verejnoprávnu televíziu v lokálnych podmienkach. Financovanie je z viacerých zdrojov: príspevky zo samosprávy a komerčná reklama. Do istej miery televíziu aj „sponzorujeme“. To, čo tradičná materská spoločnosť zarobí na dabingoch, to ostáva pre potreby televízie.

Granty pre regionálnu TV na Slovensku nie sú. Regionálne vysielanie si vo vyspelých krajinách vysoko vážia a oceňuje jej význam pre spoločnosť. Trvalou udržateľnosťou regionálneho vysielania sa zaoberajú na úrovni vlády. V západoeurópských krajinách je vytvorený dotačný program pre výrobu lokálnych programov a televízie sú aj legislatívne protežované. Napríklad v Dánku od r.2000 novinkou sa stali každoročné dotácie na výrobu lokálnych programov, a to práve z poplatkov súkromného sektora a časť je vyčlenená z koncesionárskych poplatkov. Politika pomoci lokálnemu vysielaniu je vlastná aj na Novom Zélande a Austrálií.

V čom sa odlišujete a čo viete divákovi ponúknuť?

Svojim programom sa orientujeme na špecifické oblasti, typické pre obyvateľa hlavného mesta: komunálna politika, doprava, výstavba, životné prostredie a zeleň, kultúra, umenie a trávenie voľného času.
Rozdiel je aj v prístupe k publiku. Klasická komerčná TV predpokladá, že publikum je pasívnym účastníkom, ktorý je zasiahnutý programom na ktorý reaguje (napríklad reality show). My sa snažíme o opak, aby sa naše publikum stalo aktívnou účasťou mediálnej komunikácie. Naši diváci nie sú pasívna masa, naopak potrebujú nás, aby uspokojil svoje informačné potreby.

Čo je podľa Vás najťažšie na televíznej práci?

Fungujeme na dvojitom trhu: predávame program divákom a zároveň dodávame pozornosť publika našim inzerentom, to treba zladiť. Ale najťažšie je nepretržité úsilie o udržanie financií na chod televízie.
Smutné je, že ľudia u nás majú obmedzený priestor kariérneho rastu.  A tak neustále „vychovávame“ ľudí iných. Ale čo teší, že sa úspešne uplatňujú v národnej TV alebo na miestach hovorcov.

Na čo kladiete dôraz pri tvorbe programovej štruktúry?

Sme blízko ľudí. Prvoplánový bulvár prenechávame iným, ale drobné klebietky ku mestu patria. Nenapodobňujeme celoplošné média, vieme že naše nezastupiteľné miesto je v bezprostrednej blízkosti príbytkov obyvateľov Bratislavy a v tomto smere prispôsobujeme program.

Prezraďte nám Vaše ďalšie vízie, prípadne novinky na ktorých pracujete, na čo sa môžu diváci tešiť v najbližšej dobe?

Radi by sme rozšírili program aj o programy ďalších mestských častí. Obyvatelia Bratislavy vo svojich názoroch uprednostňujú  jednu silnú regionálnu  televíziu pred  finančne a programovo podvyživenými infokanálmi starostov, ktoré v jednej hodinovej slučke opakujú ten istý program celý týždeň. V prípade vyšších príjmov by sme si mohli dovoliť výpravnejšie formáty, talk show alebo kvalitný dokument. Nedarí sa nám získať financie ani na výrobu dokumentov – napríklad o hlavnom meste. To by pomohlo aj domácemu cestovnému ruchu, lebo takýto program môžeme vysielať na celom Slovensku.
Chceme tiež zlepšiť marketingovú komunikáciu. Je škoda, že sa tak malo vie o nás a o regionálnej televízii všeobecne.

Pridaj komentár