Možnosti spolupráce

K dispozícii je dostatok regionálnych TV staníc, ktoré môžu  poskytnúť vysoko hodnotné lokality pre špecifické kampane. Kampane môžu ťažiť z regionálneho prispôsobenia inzercie  – napríklad vo volebnej kampani. Kampaň v regionálnej televízií vám umožní, že sa do  kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva.

REKLAMA A PUBLIC RELATIONS

Realizujeme všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, PR formáty, telenákup a product placement, ale aj kompletný biznis televízny program.

  • klasická komerčná mediálna komunikácia ( reklamný spot, telenákup, sponzoring)
  • PR príspevky (reportáž, rozhovor, oznam)
  • online reklama (banner, PR článok, video)

INFORMAČNÁ KAMPAŇ V REGIÓNOCH

 

Regionálna TV je veľmi vhodná na realizáciu kampane vo verejnom záujme, ktoré sú obvykle financované zo zdrojov EÚ . Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodnejšia ako bulvárne média . (Občan niekde hľadá zábavu, inde užitočné informácie.)

ODVYSIELANIE VIDEOFORMÁTOV

 

Hľadáte publikum pre videofilm? Kvalitný dokumentárny film nemá ostať v šuplíku zapadnutý prachom. Svoju misiu splní iba ak je ponúknuté verejnosti.
Ak organizujete showprogram, potrebujete odprezentovať sponzorov programu a pochváliť sa pred verejnosťou. Nechajte si urobiť profesionálny záznam, ktorý odvysielate po celom Slovensku. Príkladom takejto spolupráce bol  Slávnostný benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty 2015, 2016.
Príkladom je aj záznam z konferencie, zaujímavé diskusie, či livestream z podujatia.

POLITICKÁ REKLAMA


Regionálna TV je priam ideálna pre politickú kampaň.

  • Regionálna TV pôsobí na rozvoj regiónu
  • Aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných vecí
    Pestuje lokálnu a regionálnu identitu.
  • Lokálne média významne prispievajú k demokratizácii

Najmä regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré vám umožní dosiahnuť zacielenie na zákazníkov.
K dispozícii je dostatok regionálnych TV staníc, ktoré môžu  poskytnúť vysoko hodnotné lokality pre špecifické kampane. Kampane môžu ťažiť z regionálneho prispôsobenia inzercie  – napríklad vo volebnej kampani. Kampaň v regionálnej televízií vám umožní, že sa do  kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva.