Je čas prehodnotiť verejnú politiku v oblasti regionálneho vysielania

satellite_dish_186994Zámer zvýšiť úhrady verejnosti za služby RTVS je zahrnutý v programovom vyhlásení novej vlády. Zvýšenie zo súčasných 4,64 eura mesačne pre fyzické osoby na rovných sedem eur by predstavovalo nárast o 50 percent. Koncesie sú pre RTVS hlavným zdrojom príjmov – popri príspevku od štátu a tržbách z reklamy. Vlani úhrady verejnosti priniesli RTVS spolu približne 75 172 000 eur. Spolu s príspevkom od štátu RTVS hospodárila v minulom roku s čiastkou cca 127 mil. eur. Manažment RTVS so zvýšením úhrad spája  spustenie tretej televíznej programovej služby, ktorá by mohla byť zameraná na šport.

Nemáme nič proti tomu, ak je požiadavka oprávnená a prostriedky zo zvýšeného koncesionárskeho poplatku budú účelne vynaložené v prospech obyvateľov krajiny. Pri tejto príležitosti upozorňujeme, že sme tu aj my – lokálni a regionálni vysielatelia, ktorí celé roky plnia úlohu lokálneho verejnoprávneho vysielania, ale nemáme nárok na úhradu nákladov vôbec. 

Regionálna televízia v  súlade s pridelenou licenciou je  zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k pocitu identity so spoločenstvom.

Väčšina televíznych divákov sa síce zaujíma o spravodajstvo z celého sveta a udalosti z celosvetových centier, no čoraz viac reagujú na problémy lokálneho charakteru zo svojho najbližšieho okolia. Práve v tomto smere zohráva dôležitú úlohu lokálna a regionálna televízia. Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.

  1. Prispieva k lepšej vzájomnej informovanosti občanov a orgánov miestnej samosprávy, k väčšej účasti občanov na správe verejných vecí.
    Regionálne televízne vysielanie má u nás, ako aj v Európe, rastúcu tendenciu a v mestskej spoločnosti zohráva dôležitú komunikačnú úlohu. Lokálne vysielanie pôsobí aj ako významný prostriedok, ktorý umožňuje občanom, aby sa aj oni podieľali na rozhodovaní o miestnych záležitostiach.

  2. Hlavným cieľom lokálnej televízie je významne ovplyvňovať rozvoj daného regiónu z ktorého televízia pochádza, jeho identitu, a to najmä vtedy, ak programové zameranie vystihuje podstatné aspekty diania v danom meste, jeho okolí, či regióne.

  3. Je faktorom zachovania alebo rozširovaniu plurality médií
  4. Významne prispievajú k demokratizácii a to práve pre možnosť občana zúčastňovať sa na ich tvorbe, pretože sú pre neho dostupné a informačne blízke.

  5. Pestuje lokálnu a regionálnu identitu a má integračnú funkciu, pretože prispieva k uchovávaniu kultúrnych tradícií a pocitu príslušnosti k danému regiónu.

Regionálna TV je osobitný sektor audiovizuálneho priemyslu spolu s verejnoprávnou a komerčnou národnou televíziou.

Lokálna a regionálna televízia je médium, ktoré si už dávno našlo svoje miesto na televíznom trhu. Predpokladá sa, že vzhľadom na zahraničné a domáce skúsenosti bude význam lokálnych televíznych staníc ďalej narastať.

Aký je stav v SR

Kým v zahraničí sa zaoberajú trvalou udržatelnosťou regionálneho vysielania na úrovni vlády, na Slovensku sú lokálni a regionálni vysielatelia (LRTVB) nevlastným dieťaťom – pracovitou Popoluškou slovenského audiovizuálneho priemyslu.

Lokálne a regionálne vysielanie je v SR viac ako 20 rokov, ale doteraz im nebol priznaný status, ktorý im patrí za poskytovanie verejnej služby.

Miestne a regionálne televízne stanice na Slovensku sú v nezávideniahodnej situácií. Lokálne televízie nemajú dostatok financií ani slobody pre tvorbu. Sú považované sa “hlasné trúby starostov, najmä tie televízie, v ktorých má majetkovú účasť mesto/obec. Ale ani nezávislé televízie nie sú na tom lepšie, iba ak v otázke tvorby obsahu. Nezriedka sa stáva, že po voľbách nový primátor/starosta zruší nezávislej TV finančnú podporu a tým súkromnú spoločnosť de facto zlikviduje. Zničí to, čo roky budoval. Potom nové zastupiteľstvo podporí inú novozaloženú spoločnosť, ktorej trvá roky získať sledovanosť a proces sa opakuje.

satellite_dish_186994Od regionálnej TV sa očakáva, že budú poskytovať regionálny program, služby obyvateľstvu, priťahovať masové publikum a zároveň budú komerčne úspešné. Všetky tieto ciele súčasne nie je možné dosiahnuť, a tak sú potrebné jasné rozhodnutia čo sú priority, na základe kľúčových kritérií verejnej politiky.

Aká je verejná politika v zahraničí

V mnohých vyspelých krajinách v Európe sa už v roku 2011 začala prehodnocovať verejná politika pre regionálne a miestne televízne stanice. Náklady na vysielanie sú základným prvkom tejto debaty. Široká diskusia prináša rôzne možnosti ale všetky krajiny sa zhodujú v podpore regionálneho a lokálneho vysielania.

BAVORSKO
Vláda zdvojnásobila dotácie pre miestne súkromné televízne stanice v Bavorsku už v roku 2012. Do roku 2016, podpora sa bude postupne zvyšovať na desať miliónov eur každý rok. Mnoho staníc bolo stratových, a hrozilo že niektoré nemusia prežiť bez dotácií. ” Máme záujem o dlhodobú podporu miestnej a regionálnej televízie,” povedal štátny kancelár Thomas Kreuzer (CSÚ).

SASKO
V Sasku regionálne stanice, ktoré uviedli že plnia „verejný záujem“ a predložia správu a informácie o programe (min. 15 minút) za každý pracovný deň a každý týždeň kultúrny TV magazín (min. 30 minút), môžu požiadať o ročný príspevok vo výške 600 tisíc €. Dostupné údaje potvrdzujú, že doba sledovania LRTVB je stále na vysokej úrovni (približne 37 minút za deň).

ŠVAJČIARSKO
Vo Švajčiarsku, napríklad, parlament schválil revíziu federálneho zákona pre rozhlasové a televízne a v septembri 2014, ktorá bola potom prijatá švajčiarskymi voličmi v referende v 4. júna 2015. V súlade s touto revíziou sa podielový poplatok (u nás koncesionársky poplatok) pre licencovaných vysielateľov štiepi tak, aby bol príjem pre LRTVB medzi 4 – 6% z príjmu z poplatkov. Švajčiarskí LRTVB sú súkromné spoločnosti, ktoré majú licencie a zodpovedajúci výkonný mandát sa podieľajú na poplatku za poskytnutie programových služieb ako poskytovatelia služieb verejného záujmu. Vo Švajčiarsku zastávajú názor, že v každom prípade je výhodnejšie spoliehať sa predovšetkým na financovanie, ako byť závislý na určitom programovom type, aby sa zabezpečila nezávislosť tvorby LRTVB.

DÁNSKO
Nové zmeny nastali aj dánskej legislatíve už v 2000. Novinkou sa stali každoročné dotácie televíziám na výrobu lokálnych programov, a to práve z poplatkov súkromného sektora a niektoré financie sú vyčlenené z koncesionárskych poplatkov.

BELGICKO
V Belgicku už v roku 2008, vláda oznámila štátne dotácie, ktoré boli prezentované ako podpora pre mandát všeobecného záujmu poskytované LRTVB:
ročný príspevok € 50,000 na LRTVB pre zabezpečenie správ a informačných programov a ročný príspevok € 166 000 na LRTVB k dosiahnutiu stanovených cieľov (zapojenie občanov do regionálnych akcií, vzdelávacie projekty pre mladých novinárov, rozvoj digitálnej platformy.)

Z vyššie uvedených dôvodov budeme iniciovať prehodnotenie verejnej politiky v oblasti regionálneho a lokálneho vysielania.

Pridaj komentár