Cena za reklamu

Základná cena reklamného spotu – 30 sekúnd

Cena za reklamný spot je súčinom počtu divákov a koeficientu: DP x k
k – koeficient,  je cena na jedného osloveného diváka
DP – divácke publikum televízie

free_249049Metódou, cena predaja za osloveného diváka, vieme zabezpečiť rovnakú cenu na jednu „oslovenú hlavu“, teda spravodlivosť pre zákazníka, spravodlivú cenu pre každú televíziu v kampani a odstrániť dohady o tom, či je cena adekvátna príslušnej televízií.

Ako sme určili počet divákov pre každú televíziu?
Pre účely výpočtu používame niekoľko pojmov.
Relevantné územie: počet obyvateľov žijúcom na území, pre ktoré televízia vyrába spravodajstvo – poskytuje svoje služby. (cieľová skupina).
Divácky potenciál: 80% z počtu obyvateľov relevantného územia.
Podľa prieskumu v SR sleduje TV 80% divákov, to znamená, že počet potenciálnych divákov je o 20% nižší ako je počet obyvateľov žijúcich v domácnostiach.
Divácke publikum: 35% z diváckeho potenciálu.
Každá TV má prieskumom určený, alebo odhadnutý počet divákov, ktorú bude reklamu vidieť.
Televízie majú obvyklú sledovanosť 30-40% z diváckeho potenciálu.  Takúto sledovanosť predpokladáme aj pri ostatných staniciach, ktoré prieskum sledovanosti nemajú – pre zjednodušenie. Poznamenáme, že tu ide o „širšiu sledovanosť“, t.j. za niekoľko dní a len na relevantnom území.
Koeficient ceny na diváka
Tento koeficient sa bude určovať dohodou medzi jednotlivými TV. Momentálne je určený tak, aby bol výhodnejší než národné televízie a výhodnejší než reklama na internete. Koeficient pre rok 2016 bol určený na 0,0003 Eur /divák.

Príklad výpočtu ceny
Regionálna televízia je v meste, kde žije 300 000 obyvateľov.
Relevantné územie je 300 000 obyvateľov.
Divácke potenciál je 240 000 divákov ( 80% z 300 000)
Divácke publikum je 84 000 divákov.
Cena, ktorá je súčinom počtu divákov a koeficientu (84 000 x 0,0003), v našom prípade vychádza na 25,20 Eur za odvysielanie spotu.

Pre zaujímavosť porovnanie s RTVS – Dvojka
Ak poznáme trhový podiel akejkoľvek z národných TV, dokážeme vypočítať, koľko u nich stojí „jedna hlava“ – oslovený divák.
RTVS Dvojka má trhový podiel 4%, to znamená 160 000 divákov (4% z 4 mil. obyvateľov). Cena za spot (november 2015)  je 500 Eur, čiže cena na jedného diváka je 0,003125 Eura .
Regionálna TV má cenu 0,0003 Eura na diváka  –  to je jedna desatina z ceny RTVS Dvojka. Oslovenie 160 000 divákov bude stáť 60 Eur.

Cena za celú kampaň
Cena pre celú kampaň je súčinom súčtu základných cien všetkých televízií a počtu odvysielaní spotu. Z tejto ceny  ešte poskytujeme agentúrnu províziu a objemovú zľavu pre klienta.
Príklad: Zákazník si objednáva kampaň 100 odvysielaní spotu v televízií TVA, TVB a TVC.
Jednotkové ceny za odvysielanie spotu sú: TVA – 20 Eur, TVB – 40 Eur, TVC – 100 Eur.
Cena za celú kampaň bude: (20+40+100) x 100 = 16 000 Eur

Predtým ako sa rozhodnete si položte otázky

  • Koľko stoji vzhliadnutie otravného banneru na internete?
  • Koľko stojí jeden motorista, ktorý možno videl veľkoplošnú vonkajšiu reklamu?
  • Koľko stojí jedno vzhliadnutie videa na youtube, pokiaľ sa vám nepodarilo vyrobiť masovo sledované virálne video ? Pokrylo toto potrebnú cieľovú skupinu?
  • Ruku na srdce, potrebujete zákazníkov, alebo byť iba IN –  presvedčiť svojho šéfa, že ste trendoví v nových internetových médiách? Verte, šéf/klient potrebuje predávať svoje produkty,  a teda potrebuje účinný mediamix.

Objednávkou u regionálnej televízie nielen výhodne využijete divácky potenciál pre svoju kampaň, ale tiež podporíte výrobu programov určených pre obyvateľstvo. Možnosti spolupráce prekonzultujte na: info@regiontvnet.sk