Možnosti spolupráce

K dispozícii je dostatok regionálnych TV staníc, ktoré môžu  poskytnúť vysoko hodnotné lokality pre špecifické kampane. Kampane môžu ťažiť z regionálneho prispôsobenia inzercie  – napríklad vo volebnej kampani. Kampaň v regionálnej televízií vám umožní, že sa do  kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva.

1. Reklama

Realizujeme všetky formy reklamy, ktoré sú známe z národnej televízie: reklamný spot, sponzoring, PR formáty, telenákup a product placement, ale aj kompletný biznis televízny program.

  • klasická komerčná mediálna komunikácia ( reklamný spot, telenákup, sponzoring)
  • PR príspevky (reportáž, rozhovor, oznam)
  • reklama na internete (banner, PR článok)

.2. Celoplošná informačná kampaň v regiónoch

Regionálna TV je veľmi vhodná na realizáciu kampane vo verejnom záujme, ktoré sú obvykle financované zo zdrojov EÚ . Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodnejšia ako bulvárne média . (Občan niekde hľadá zábavu, inde užitočné informácie.)

3. Odvysielanie showprogramu, dokumentu, záznamu, konferencie

Hľadáte publikum pre videofilm? Kvalitný dokumentárny film nemá ostať v šuplíku zapadnutý prachom. Svoju misiu splní iba ak je ponúknuté verejnosti.
Ak organizujete showprogram, potrebujete odprezentovať sponzorov programu a pochváliť sa pred verejnosťou. Nechajte si urobiť profesionálny záznam, ktorý odvysielate po celom Slovensku. Príkladom takejto spolupráce bol  Slávnostný benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty 2015, 2016.

4. Politická reklama

Regionálna TV je priam ideálna pre politickú kampaň.

  • Regionálna TV pôsobí na rozvoj regiónu
  • Aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných vecí
    Pestuje lokálnu a regionálnu identitu.
  • Lokálne média významne prispievajú k demokratizácii

Najmä regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré vám umožní dosiahnuť zacielenie na zákazníkov.
K dispozícii je dostatok regionálnych TV staníc, ktoré môžu  poskytnúť vysoko hodnotné lokality pre špecifické kampane. Kampane môžu ťažiť z regionálneho prispôsobenia inzercie  – napríklad vo volebnej kampani. Kampaň v regionálnej televízií vám umožní, že sa do  kampane zmestia regionálne charakteristiky vášho posolstva.