Regulácia lokálneho vysielania v Dánsku

Regulácia regionálneho a lokálneho vysielania sa vzťahuje na : možnosť využívať reklamu, podmienky súbežného vlastníctva, možnosť vytvárania sietí a povinnosť poskytovať regionálne a lokálne programy.

Dánska lokálna televízia vznikla na základe zákona prijatého v roku 1981. Tento zákon bol zameraný na rozšírenie možností prístupu k médiám, ich podielu na tvorbe programu, riadení médií či obohatenie lokálnej politickej diskusie. Lokálne média boli financované zo subvencií a mali zakázané šíriť reklamu a sponzoring.

Tento pokus nahradila stabilná legislatíva v rokoch 1986-87 decentralizovanou a nekomerčnou štruktúrou. Väčším mestám nad tridsať tisíc obyvateľov lokálne komisie pridelili štyridsať televíznych frekvencií. Licencie mohli byť udeľované len so zámerom vysielať lokálne spravodajstvo. Reklama nebola povolená v súlade s hlavným zámerom lokálnych televízií.

Neskôr v rokoch 1988-89 napokon povolili reklamu v lokálnej televízii, ktorá si môže dovoliť zabrať desať percent z vysielacieho času.

Dotácie nekomerčným televíziám na výrobu lokálnych programov a možnosť zapojiť sa do siete

Situácia napriek všetkému nebola príjemná. Legislatíva nepovoľovala lokálnym televíziám, aby sa spájala do sietí. Z hľadiska vlastníctva, organizácie a programu si mali udržovať stále lokálny charakter informácií. Z dôvodu neporušenia zákona začali v Dánsku využívať úzku spoluprácu v podobe „Kanal Denmark“. Systém bol založený na spoločnom dovoze zahraničných programov, ktoré obiehajú všetky stanice. Tento systém sa nemôže považovať za sieť nakoľko program nie je vysielaný v rovnakom čase. Z televízie sa napriek všetkému nestal nástroj podnikania.

Lokálne televízie sa stále snažili presvedčiť vládu, aby mohli využívať siete a zapojiť sa do nich. Od roku 2000 bola napokon táto požiadavka zakotvená v dánskej mediálnej politike. Nové zmeny nastali aj v upravenej dánskej legislatíve, ktorá naznačovala ďalší rozvoj lokálnej televízie. Novinkou sa stali každoročné dotácie nekomerčným televíziám na výrobu lokálnych programov, a to práve z poplatkov súkromného sektora a niektoré financie sú vyčlenené z koncesionárskych poplatkov.

Obnovená TV Syd spustila svoje nové vysielanie práve v roku 2012. Od 11. januára tohto roku vysiela nepretržite 24 hodín a a prináša správy zo 17 regiónov. Aktuálne správy sú k dispozícií na internetovej stránke www.tvsyd.dk.

Leave a Reply