Smernica 24/2014: Výnimka platí aj pre nadobúdanie programov – problém je vyriešený!

Smernica 24/2014: Výnimka platí aj pre nadobúdanie programov.
Problém je už vyriešený aplikovaním smernice do nášho zákona.  Nové znenia zákona  prinieslo oporu našim tvrdeniam.

UVO vo svojom metodickom usmernení sa odvoláva na Smernicu 18/2004. Táto smernica však bola nahradená novou: Smernica 24/2014. Tá pod výnimku označila aj poskytovanie programov, ktoré sa zadávajú poskytovateľom audiovizuálnych alebo rozhlasových mediálnych služieb. Tak sa potvrdili úvahy v článku : Aké sú to služby týkajúce sa vysielacieho času.

Nová Smernica 24/2014 spresňuje pôvodnú smernicu a poskytuje oporu našim tvrdeniam, že ak si verejný obstarávateľ objednáva vysielací čas, nemusí z pod výnimky vyňať samotnú výrobu programu, pretože je nevyhnutná pri poskytovaní programu.

Z uvedeného možno vyvodiť, že výroba programu je službou týkajúcou sa vysielacieho času, ak je súčasťou objednávky vysielacieho času u vysielateľa.  V takom prípade ide o poskytovanie programov.

Poskytnúť program znamená ho vyrobiť, nechať si vyrobiť alebo ho kúpiť hotový a potom odvysielať. Ak vysielateľ program vyrobí (sám pre seba, aby ho potom mohol odvysielať) neznamená to, že predmetom zmluvy je výroba programu.  Iný prípad by bol, keby obstarávateľ uzatvoril zmluvu o dielo a následne dielo používal podľa uváženia napr. aj odvysielal na rôznych kanáloch: web stránka, internet, TV…

Zdroje:Smernica EP a Rady 24/2014/EÚ o verejnom obstarávaní a zrušení smernice 18/2004/EÚ

Smernica EP a Rady 18/2004/EÚ o verejnom obstarávaní

Pridaj komentár