Špecifiká lokálnej a regionálnej televízie

Regionálne TV nie sú v peoplmetrovom meraní

Lokálnych vysielateľov nie je možné zaradiť do peoplemetrového prieskumu ani v rámci súhrnného ukazovateľa, ktorý by vyjadroval sledovanosť všetkých lokálnych televízií. „Nedá sa dostať do prieskumu ani ako jedna organizácia, ktorá by zastrešovala regionálne stanice, pretože peoplemetrový prieskum zadáva súkromná spoločnosť, ktorej členmi sú celoplošné televízie, a tie ďalší subjekt medzi seba nepustia,“ vysvetľuje Miriam Kittler. Podľa neoficiálnych informácií sú neverejné výstupy z peoplemetrov veľmi priaznivé pre lokálnych vysielateľov, čo môže vysvetliť neochotu celoplošných staníc pustiť nového hráča do prieskumu.

Sledovanosť regionálnych televízií sa naďalej zaznamenáva prostredníctvom kontinuálnych denníčkových prieskumov. „Najvýznamnejším zdrojom pre nás bol výskum Slovenský spotrebiteľ, s reprezentatívnou vzorkou 8129, ktorá má výraznú vypovedaciu hodnotu. Po prvýkrát máme k dispozícii aj samostatný výstup z prieskumu Market&Media&Lifestyle,“ dodáva konateľka agentúry TV.net. Z dlhodobého hľadiska môže mať spoločný media representative pre lokálne televízie významný prínos pre celý trh.

Pridaj komentár