Štúdie a publikácie

REGIONAL TELEVISION AND PUBLIC PROCUREMENT: zbornik vedeckych stati_OCHRANA HOSPODARSKEJ SUTAZE-GLOBALNA HOSPODARSKA KRIZA_V_2015
Mária Urlandová, Eva Chudinová, 2015

 Marketing médií v podmienkach metropolitnej TV Bratislava:
Miroslav Buranský, diplomová práca, Ekonomická univerzita/Obchodná fakulta 2009

Zvyšovanie konkurencieschopnosti pomocou nástrojov benchmarketingu v Rožňavskej TV. Práca je založená na porovnaní regionálnych televízií prostredníctvom benchmarkingu. Snahou je odhaliť nedostatky podnikania a pripraviť návrhy pre zlepšenie fungovania rožňavskej televízie, Goran Beshir, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Diplomová práca, 2010

Vznik a zánik multiregionálnych TV na Slovensku.
Ivan Krasko, diplomová práca, Filozofická fakulta UK, katedra žurnalistiky 2007.

Začiatky a vývoj lokálnych a regionálnych televízií:
súkromná stránka Janka Graňáková 2010