Desiatky TV staníc sme spoločne odvysielali galaprogram Štvorlístok pre talenty 2015, 2016

Realizácia s regionálnymi a lokálnymi televíziami

Vizual - Stvorlistok pre talenty - DEN REGIONALNEJ TV dna 27.09.2015Po rokovaní s TV BRATISLAVA sa Občianske združenie LECA rozhodlo poskytnúť záznam na bezodplatné vysielanie všetkým regionálnym vysielateľom. Záznam charitatívneho gala programu Štvorlístok pre talenty v réžii Laca Halamu je tu: https://www.youtube.com/watch?v=tcZfmzPKvD0 [1] Termín premiérového vysielania bol dňa 27.09.2015 (nedeľa) o 20,00 hod.

Takmer všetky regionálne TV stanice odvysielali galaprogram v rovnakom čase v premiére. Tento deň sme nazvali Deň regionálnej TV, aby sme deklarovali schopnosť spolupráce ako aj naše možnosti.

 .Benefity pre regionálne TV

  • Kampaň v rôznych médiách, ktorá nepriamo propagovala aj značky jednotlivých TV.
  • Upozornenie verejnosti na možnosti regionálneho vysielania.
  • Kvalitný večerný program vo vysielaní staníc, ktorý by si nemohli finančne dovoliť.

Benefity pre Občianske združenie Leca

  • Celoplošné odvysielanie galaprogramu s vyšším zásahom ako plánované odvysielanie na RTVS – Dvojka.
    RTVS – Dvojka má trhový podiel 4% z 4 mil. obyvateľov, ktorí pozerajú TV, to znamená 160 000 divákov. Prostredníctvom odvysielania v sieti regionálnych TV tak dosiahli násobky divákov, minimálne 500 000.
  • Regionálne stanice oproti RTVS často reprízujú, tým zachytili aj cieľovú skupinu, ktorá večer nesledovala TV.
  • Program sledovala skupina obyvateľov, ktorá sa zaujíma o život okolo seba a to je pre charitatívny program veľmi vhodné.

Galavečer Štvorlístok pre talenty 2015

Občianskeho združenie LECA predložilo RTVS námet na bezoplatné postúpenie licencie do vysielania záznamu slávnostného benefičného galavečera Štvorlístok pre talenty. RTVS sa po realizácii a spracovaní záznamu postavila do pozície nezáujmu, napriek mnohým referenciám a listom od osobností a hostí galaprogramu.

Tento projekt sa realizoval na javisku Divadla Nová scéna Bratislava pod záštitou Ministerstva vnútra SR. Slávnostný benefičný galavečer, podporuje a zviditeľňuje talentované deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia z celého Slovenska. Takýto druh programu do štruktúry verejnoprávnej televízie patrí. Na benefičnom galavečeri Štvorlístok pre talenty, sa zúčastnilo mnoho významných umelcov, osobností, podnikateľov a priateľov, ktorí považovali spoluprácu RTVS  a charitatívnych organizácií za veľmi dôležitý prvok programovej štruktúry RTVS. Garanciou sú národne i medzinárodne uznávané osobnosti z každej oblasti umeleckej sféry a spoločenského života. Medzinárodným garantom nášho združenia bola svetovo uznávaná ruská operná diva Elena Obraztsova, ktorá zomrela týždeň pred realizáciou galavečera.

Poznámka:
Odvysielanie galaprogramu sme realizujeme aj v roku 2016.

Leave a Reply