Zoznam všetkých TV

Regionálne a lokálne TV podľa zamerania, pokrytia, predpokladaného počtu divákov a množstva vyrobeného programu. Táto tabuľka je orientačná, postupne budeme údaje upresňovať podľa aktuálneho stavu. Pozrite si aj: Divácke publikum Názov stanice podľa pridelenej licencie Relevantné územie / počet obyvateľov Výroba programu a jeho aktualizácia Pravidelné publikum, weeekly reach TV BRATISLAVA www.tvba.sk Bratislava a okolie 600 000 […]