Televízia v hlavnom meste 2015

argumenty-pre1V 90-tych rokoch minulého storočia bol na Slovensku boom tzv. starostovských kanálov, televízie zakladali aj mestské časti. Podľa zákona držiteľmi licencie nemôže byť mesto/obec, iba obchodné spoločnosti. Z toho dôvodu obce zakladali obchodné spoločnosti, ktoré už licenciu mohli získať, pretože podľa zákona sa ďalej neskúmalo.  Takto v minulosti existovala aj Petržalská televízia, ale tá aj po dvoch neúspešných pokusoch zanikla. V rokoch 2011- 2012 prestala vysielať aj TV Nové Mesto, TV Rača a TV Karlova Ves. Skončila aj  TV Centrum – Staré Mesto, nahradiť ju mala Staromestská TV, ktorá ohlásila svoj štart na začiatok apríla 2013. Staromestská TV svoju činnosť ukončila po niekoľkých mesiacov, tesne po komunálnych voľbách. Nový starosta v prevádzke nepokračuje a technické zariadenia boli ponúknuté na predaj.

Obyvatelia Bratislavy vo svojich názoroch uprednostňujú  jednu silnú regionálnu  televíziu pred  finančne a programovo podvyživenými televíziami mestských častí.

Metropolitná TV BRATISLAVA

LOGO VELKERegionálnou televíziou pre hlavné mesto je TV BRATISLAVA. Metropolitná televízia začala vysielať 15. februára 2007. Vysiela na základe digitálnej licencie TD 142 pre televízne vysielanie. Stanica je súkromným projektom televíznej produkčnej spoločnosti Viva Studio s.r.o.

Vysiela 24 hodín denne a každý mesiac vyrobí cca 2500 minút premiérového programu. TV BRATISLAVA je najväčšia regionálna televízia na Slovensku, veľkosťou územia pokrytého signálom, objemom výroby a pestrosťou programu.
Svoj signál šíri prostredníctvom DVB-T (Bratislava a okolie), UPC (165 000 domácnosti), Digislovakia, MAGIO TV (celá SR, 60 000 domácnosti), Swan (Bratislava), Antik (Košice a ďalšie mestá, 20 000 prípojok) a DSI DATA (Orava, 2500 prípojok). Vysiela aj na internete. Na svojej stránke má vybudovaný rozsiahly, denne aktualizovaný archív všetkých programov.

Publikum pre ktoré je určené spravodajstvo: cca 600 000 obyvateľov. Televízia má prieskum sledovanosti, pravidelne ju sleduje 35,5 % obyvateľov Bratislavy.

Televízie mestských častí: Ružinov, Dúbravka, Devínska Nová Ves

  1. TV Ružinov Je historicky najstaršia lokálna TV v Bratislave. Má pestrý program a mesačne vyrobí cca 1200 minút premiérového programu. Vysiela v UPC, Fibernet a Magio. Počet obyvateľov mestskej časti: 74 000.
  2. Dúbravská TV Mesačne vyrába cca 150 minút premiérového programu. Vysiela v analógovom súbore UPC a Swan. Počet obyvateľov: 32 751.
  3. Devínskonovomestská televízia. Základom vysielania je Magazín DTV v trvaní cca 30 min, ktorý má premiéru vždy v stredu. Začiatok jeho vysielania je každú celú hodinu počas celých 24 hodín. Okrem toho vysiela Kreslo pre hosťa, záznamy zo zastupiteľstva a videotext. Mesačne vyrobí cca 240 minút + záznamy zo zastupiteľstva. Počet obyvateľov mestskej časti: 16 000. V káblovom rozvode je 5000 prípojok – domácnosti.

Pridaj komentár