Aktuality

Taká maličkosť a prídete o chlieb! TV Fénix ukončila vysielanie – z administratívnych dôvodov

Spoločnosť Lotos Plus, s.r.o. ako držiteľ licencie na digitálne televízne vysielanie, dnes oznámilo obchodným partnerom, že žilinská TV FENIX ukončí vysielanie dňom 15.6.2016 z dôvodu rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu č. TD/119/ROL/4/2016 zo dňa 26.04.2016 o odobratí licencie. Informoval o tom Ing. Vincent Ondríšek, konateľ spoločnosti.

Z rozhodnutia Rady:
Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní odníma spoločnosti Lotos Plus, s.r.o.,  Žilinská cesta 492/92, 013 11 Lietavská Lúčka (ďalej len „účastník konania“) licenciu č. TD/119 z dôvodu, že účastník konania uskutočnil prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou a podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom.

TV Fénix patrila medzi najkvalitnejšie regionálne stanice ak zoberieme do úvahy kritéria kvality: objem programu a jeho spracovanie a primeraný dosah. O licenciu prišla takpovediac z nedbanlivosti.

 

Pridaj komentár