Večerník: Rozhovor s Máriou Urlandovou

2.10.2015   12:12| Večerník : rozhovor s  Ing.Máriou Urlandovou, Riaditeľkou TV Bratislava

V čom vidíte zmysel regionálnej televízie?

Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Miestne média sú pre ľudí dôveryhodné a majú vysokú mienkotvornú funkciu.  Plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí.

Aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných vecí v jeho bezprostrednom okolí, podporujú regionálnu kultúrnu identitu a ekonomický regionálny rozvoj. Regionálne TV prispievajú k demokratizácii a to práve pre možnosť občana zúčastňovať sa na ich tvorbe, pretože sú pre neho dostupné a blízke. V mnohých prípadoch môžu sami občania priamo vstupovať do programu a prezentovať svoje názory reflektujúce udalosti rôznorodého charakteru, problémové situácie či nevyriešené problémy určitej obce.

Nenapodobňujeme celoplošné média, netreba nás porovnávať, vieme že naše miesto je v bezprostrednej blízkosti príbytkov obyvateľov Bratislavy a v tomto smere prispôsobujeme program. My sami sme si vybrali, že chceme byť iní – dôvernejší.

To platí aj pre Večerník.

Áno, vyššie uvedené platí aj pre Večerník, iba forma je odlišná. Ľudia konzumujú média v každej chvíli iným spôsobom : raz čítaním, inokedy majú v domácnostiach zapnutý celý večer televízor a popri tom upratujú alebo čítajú, v aute počúvajú rádio. Vznikom fotografie nezaniklo výtvarné umenie, vznikom televízie nezanikol film, vznikom internetu nezanikajú klasické médiá. Na internete hrozí že sa človek stratí a minie veľa drahého času. Pokiaľ ide o informácie z najbližšieho okolia, myslím že je vhodnejšia klasika. Taká klasika, akou v minulosti bola dôveryhodná a/alebo klebetná suseda 🙂

Kedy  a ako vznikla TV Bratislava?

TV BRATISLAVA začala vysielať v r. 2007. Stanica je projektom TV produkčnej spoločnosti Viva Studio s.r.o., ktorú sme s Ing. Silvestrom Ernekom založili v roku 1993 a funguje dodnes. Štúdio úspešne spolupracovalo s STV, známymi komerčnými televíziami, množstvom filmových a televíznych producentov a reklamných agentúr, v SR a v zahraničí. Boli sme pri vzniku televízií, ale aj svedkami zániku odvážnych TV projektov.

Vyplnili sme prázdne miesto, pretože naše hlavné mesto dovtedy nemalo svoju celomestskú metropolitnú TV.
Nielen ja, ale aj môj spoločník sme celú svoju  profesionálnu kariéru venovali televízií. Nešli sme do neznáma v oblasti čo televízia organizačne a finančne potrebuje. Kým dovtedy boli našimi zákazníkmi známe TV stanice, odvtedy sa našim zákazníkom stali obyvatelia Bratislavy.

Čo sa vám osvedčilo, ktoré programy sú obľúbené, prečo ich pozerať?

Neprinášame informácie ako prví, internet vždy predbehne ostatné média. My však môžeme analyzovať, hľadať riešenia, venovať sa veciam detailnejšie. Tak sme zvykli časť obyvateľov pozerať okrem magazínu „Metro Dnes“ a diskusie „Besedy o piatej“ aj zastupiteľstvá. Tak ako ľudia pozerajú reality show v komerčnej televízií, tak aj mestské / miestne zastupiteľstvo je istý druh reality show v tom pravom slova zmysle – ukazuje realitu. Kto má rad svoje mesto, zaujíma sa oň a rozumie tomu o čom sa v televízií hovorí. Prieskum už po 4. rokoch ( Agentúra Dicio 2011) ukázal, že 35,5 % obyvateľov Bratislavy pravidelne sleduje TV Bratislava. Denná sledovanosť (daily reach) je 11,5 %. Sledujú za za 3 dni (širšie publikum) je 24 %

Ako vnímate Bratislavčanov ?

Pozitívne.  Ale ako všade, sú tu dobrí aj zlí ľudia. Bratislavčania sú niekedy vnímaní zvyškom Slovenska ako arogantní a namyslení. Takí sú často úradníci, predavačky aj zdravotné sestry a možno sú to práve „cezpoľní“ čo robia hanbu. Sama som zažila na podujatiach mimo hlavného mesta, kde som bola za Bratislavu,  ako  sa dívajú na „blavákov“. Bratislavčania sú dosť skromní a mohli by sa od nás „nerodených Bratislavčanov“ naučiť väčšiemu lokalpatriotizmu.

Aký máte vzťah ku Bratislave? Narodili ste sa tu?

Do hlavného mesta som prišla študovať ako 18 ročná Elektrotechnickú fakultu SVŠT a ostala. Narodila som sa na strednom Slovensku v Námestove. Bratislavu mám rada, môj život je tu. Ale nezabudla som ani „rodnú oravienku“, rada sa tam vraciam, žije tam moja mama a veľa príbuzenstva. Podobný osud má veľa rodených Bratislavčanov, ktorí svoj domov našli v Prahe alebo inde v zahraničí kde sa uplatnili. Bratislava mi ponúkla domov a ja sa chcem za tú možnosť odvďačiť.

Pridaj komentár