Ľudia v združení

Predstavenstvo

Ing.Mária Urlandová
Predsedníčka združenia, CEO, riaditeľka TV Bratislava
urlandova@tvba.sk

Ing. Peter Karcol ( ukončil činnosť – zatiaľ neobsadené)
člen predstavenstva,riaditeľ TV Karpaty
karcol@tvkarpaty.sk

Martin Vaľko
člen predstavenstva, riaditeľ TV Zemplín
valko@tvzemplin.sk

Ambasádorka

doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
chudinovaeva@gmail.com