Členstvo

Zoznam členov

 1. TV BRATISLAVA,  www.tvba.sk, urlandova@tvba.sk
 2. TV KARPATY, Piešťany, Trnava, www.tvkarpaty.skriaditel@tvkarpaty.sk
 3. TV Nitrička, www.tvnitricka.skjan.baran@tvnitricka.sk
 4. TV ZEMPLÍN, www.tvzemplin.skvalko@tvzemplin.sk
 5. TV ORAVIA, Námestovo, www.tvoravia.skinfo@tvoravia.sk
 6. Mestská televízia Trnava, www.mtt.skriaditel@mtt.sk
 7. Hlohovská TV, www.hctv.skhctv@hctv.sk
 8. TV Moldava, Moldava nad Bodvouwww.tvmoldava.skredakcia@tvmoldava.sk
 9. TV7, Prešov, www.tv7.sk
 10. TV Raj, Žilina, www.tvraj.sk

Čestní členovia

 1. doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD
  Regionálnej TV sa venovala v praxi v pozícii hovorkyne Magistrátu a zároveň ako pedagogička Fakulta masmédií, Paneurópskej vysokej školy.
  chudinovaeva@gmail.com
 2. JUDr. Igor Chovan, advokát
  Pôsobí ako advokát a pedagóg na : Katolícka univerzita, filozofická fakulta, katedra žurnalistiky. V období rokov 2001 – 2009 pôsobil ako vedúci  licenčného oddelenia Rady pre vysielanie a retransmisiu. S témou regionálnej TV sa stretával počas pôsobenia na Rade, neskôr ako komerčný advokát.
  igor.chovan@gmail.com
 3. JUDr.Ing. Matej Šebesta
  Pôsobí ako advokát a pedagóg na VŠ Danubius. Téme regionálnej televízie sa venuje niekoľko rokov.
  sebesta@sconsultants.eu
 4. Ing.Peter Hlucháň
  mediálny konzultant – analytik, novinár
  sekretariat@televiziatrencin.sk
 5. Nadácia City TV
  Nadácia City TV bola založená v roku 1995 v Košiciach na Slovensku, na podporu kvality lokálnych televízií, a to predovšetkým v bývalých komunistických krajinách, kde neexistoval tradícia nezávislej lokálnej televízie a kde jej vznik bol významným prvkom v rozvoji demokratickej, občianskej spoločnosti.Okrem organizovania každoročnej udalosti Medzinárodného festivalu lokálnych televízií, nadácia organizuje školenia lokálnych televíznych manažérov, producentov, kameramanov a redaktorov nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách. Nadácia vytvorila rozsiahlu databázu informácií o lokálnych televíziách v Európe a zároveň funguje ako distribútor lokálnych televíznych programov medzi lokálnymi televíziami.
  Děkanovská a Děkanovský sú spoluzakladateľmi TV Global, televíziu, v ktorej spolupracovalo niekoľko lokálnych televízií na Slovensku na spoločnej celoštátnej a lokálnej programovacej platforme. Obaja fungujú aj ako odborní školitelia v zahraničí.
  Nadácia City TV


Kto môže byť členom

Riadnym členom združenia sa môže stať právnická osoba pôsobiaca v oblasti poskytovania regionálneho televízneho vysielania, je držiteľom licencie pre televízne vysielanie, ktorá súhlasí so stanovami a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri napĺňaní predmetu jeho činnosti. S cieľom podporovať rasť transparentného a dôveryhodného trhu regionálnych televízií, členovia sa zaväzujú k nulovej tolerancii korupcie a podplácania.

Čestným členom združenia sa môže stať fyzická osoba – odborník pôsobiaci v oblasti televízneho vysielania, vzdelávania alebo právneho poradenstva alebo právnická osoba pôsobiaca v inej oblasti, orgán štátnej resp. miestnej správy, občianske združenie, ktorá sa zaslúžila o rozvoj združenia, napomáha združeniu, ktorého prijatie do združenia schváli Predstavenstvo.

Záujemca o prijatie za člena združenia môže podať písomnú žiadosť o prijatie za člena. O administratívu sa postaráme, ak svoj záujem byť členom, alebo návrh na čestného člena prejavíte listom na: info@regiontvnet.sk