Vláda zdvojnásobila dotácie pre miestne súkromné ​​TV v Bavorsku

nemMníchov 14.2.2012 – Vláda zdvojnásobila dotácie pre miestne súkromné televízne stanice v Bavorsku. Čo pre regionálne stanice prinesie táto finančná injekcia?

Do roku 2016, podpora sa bude postupne zvyšovať na desať miliónov eur každý rok, takže vysielateľ môže šíriť svoje programy aj cez satelit. Oznámil to štátny kancelár Thomas Kreuzer (CSÚ) v utorok v po zasadnutí kabinetu. Mnoho staníc bolo stratových, a hrozilo že niektoré nemusia prežiť bez dotácií. “ Máme záujem o dlhodobú podporu miestnej a regionálnej televízie,“ povedal Kreuzer.

V čase zakladania prvých súkromných miestnych staníc v Bavorsku pred dvoma desaťročiami subvencovanie nebolo plánované – očakávania, ale že stanice by raz mohli byť ziskové, neboli splnené. Vláda schválila zmenu financovania na žiadosť štyroch z piatich parlamentných skupín. Iba Zelení odmietajú permanentné dotácie miestnych programov.

Štátna kancelária teraz dúfa, že satelitné vysielanie bude pre súkromné miestne televízie ziskové. „Keď budem mať viac divákov, mám lepšie príležitosti na reklamnom trhu.“

V Nemecku, hoci sú regionálne televízie dobre zavedené, väčšina miestnych televíznych staníc bola stále v strate kvôli ťažkostiam rozvíjať obchodné príjmy z reklamy. Má klesajúci trend – od roku 2012 do 2014 sa znížil počet LRTVBs z 267 na 232.

Nemecko – Bavorsko

Bavorskí lokálni a regionálni vysielatelia vysielajú len na svojom relevantnom území a prekrývajú sa len vo veľmi zriedkavých prípadoch. Prevádzkovatelia vysielania musia spĺňať podmienky (správy o každodennej politike, hospodárske, sociálne a kultúrne záležitosti v danej oblasti vysielania, zachovanie rozmanitosti názorov, zachovanie profesionálnej novinárskej etiky atď.).

V Bavorsku je regulovaný objem výroby. Konkrétne: každý vysielateľ je povinný vysielať spravodajský program dĺžke najmenej 20 minút (vysielanie o 18:00 hod), každý deň od pondelka do piatku a ponúknuť program o miestnych podujatiach aspoň 100 minút týždenne. Miestny charakter je tiež prísne regulovaný: všetky programy musia byť v súvislosti s miestnou udalosťou.

Ekonomická situácia v odvetví LRTVB je relatívne stabilná.
Orgány verejnej moci prispievajú k tejto stabilite: takmer 40% LRTVBs príjmov pochádza z rôznych nepriamych a priamych podporných opatrení.

Približne 10% finančných prostriedkov z podpory ide na financovanie programu 30 – minútového spravodajského programu národnej RTL. Tento program je k dispozícii pre 16 LRTVBs každý deň od pondelka do piatku o 18:00 hod. Ostatné LRTVB spravodajské programy sú vysielané samostatne.

RTL podporuje LRTVBs s príspevkom € 0.85 na účastníka v oblasti vysielania.

Analýza vysielania poskytuje komplexné údaje o stave bavorského mediálneho prostredia (vysielanie, meranie TV sledovanosti, kvalitatívne hodnotenia programov, atď.) Sú tiež financované štúdie ad hoc a LRTVB marketingových iniciatív. Okrem toho BLM udeľuje rôzne televízne ceny a podporuje vzdelávacie programy a školenia v oblasti médií, rovnako ako mediálne špecifické akcie a konferencie. Celkovo sa BLM odhaduje, že viac ako polovica jej rozpočtu je priamo alebo nepriamo prospešná LRTVBs. Tie ťažia z dobre organizovaného a priaznivého regulačného prostredia.

LRTVBs zostali z hľadiska podielu sledovanosti stabilní. To je pozoruhodné vzhľadom k veľkým ťažkostiam s ktorými sa mediálna scéna potýkala v celej Európe. V posledných rokov hodnotenia ustáli pri približne 800000 ľudí, zodpovedá dennej dosahu 7,5% na 8%.
V čase zakladania prvých súkromných miestnych staníc v Bavorsku pred dvoma desaťročiami subvencovanie nebolo plánované – očakávania, ale že stanice by raz mohli byť ziskové, neboli splnené. Vláda schválila zmenu financovania na žiadosť štyroch z piatich parlamentných skupín. Štátna kancelária teraz dúfa, že satelitné vysielanie bude pre súkromné miestne televízie ziskové. “Keď budem mať viac divákov, mám lepšie príležitosti na reklamnom trhu.

Nemecko Sasko

Sasko má 4 milióny obyvateľov, ale má najvyšší počet LRTVBs: medzi rokmi 1999 a 2000 ich vzniklo viac ako 100; dnes je ich stále takmer 60. Po niekoľkých ziskových rokoch sa ekonomická situácia v Sasku podstatne zhoršila vplyvom krízy v roku 2008. Od tej doby sa priemerný výnos výrazne klesal zaznamenávajú straty, čo má negatívny dopad na zamestnanosť.
LRTVBs v Sasku sú súkromné spoločnosti ale nedostávali žiadne verejné finančné prostriedky, tak vznikol podnet túto situáciu napraviť.

Tie LRTVBs, ktoré uviedli že plnia „verejný záujem“ mandát Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM), musia predložiť správu a informácie o programe (min. 15 minút) za každý pracovný deň a každý týždeň kultúrny TV magazín (min. 30 minút), môžu požiadať o ročný príspevok vo výške 600 tisíc €.

Spolupráca medzi LRTVBs funguje dobre. Dostupné údaje potvrdzujú, že doba sledovania LRTVBs je stále na vysokej úrovni (približne 37 minút za deň).

Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa rozsahu alebo kvality programových služieb. Jedinou výnimkou sú kritériá pre každú LRTVB, ktorá žiada o verejné dotácie na financovanie nákladov na vysielanie. Nie sú žiadne obmedzenia týkajúce sa reklamy. To znamená, že vysielacie advertorials sú povolené, za predpokladu, že budú oddelené od redakčného obsahu vo vhodnej forme.

Voľne preložené podľa:

http://www.merkur.de/politik/staatsregierung-erhoeht-subventionen-defizitaeres-lokalfernsehen-1601221.html

Jedna myšlienka na “Vláda zdvojnásobila dotácie pre miestne súkromné ​​TV v Bavorsku

 1. Zároveň DOBRÁ SPRÁVA je, že som zistil nasledovné : Spolková krajina Bavorsko má 12 600 000 obyvateľov a na tento počet ľudí dáva z rozpočtu 10 miliónov eur pre lokálne a regionálne televízie
  Príspevok pre telky teda činí 0,793 eura/ obyvateľa.

  Ak toto číslo prenásobíme 500 000 obyvateľmi /divákmi cieľovej skupiny/ tak v BAVORSKU by TV Bratislava
  od vlády obdržala cca 396 000 eur. Podobne TV Trenčín s cieľovou skupinou cca 200 000 obyv.(iba DVB-T)
  by v Bavorsku dostala 158 600 eur.ŠKODA,ŽE NEROBÍME V BAVORSKU !…

  Takže aspoň takto !

  Samozrejme Bavorsko nedobehneme ani vtedy,keby bežalo OPROTI NÁM ale je hospodárnejšie a efektívnejšie politicky likvidovať existujúce lokálne a regionálne telky podľa toho,kto je momentálne
  VLÁDNÚCA strana/y/ ?… Asi nie ! Ak by niekto spočítal ekonomické škody,ktoré sa doteraz takto napáchali, tak
  by sa OBČANIA veľmi,veľmi ČUDOVALI….

Pridaj komentár