Nie sú jednotné kritéria pre posudzovanie kvality regionálnych televízií

Televízia je biznis na dvojitom trhu
Televízia má dva druhy rôznych klientov a podľa toho volí stratégiu a marketing. Sú to diváci – konzumenti programu a klienti – zadávatelia reklamy. Program je základným produktom televízie, ktorý predávajú svojim „klientom“ – divákom. Pútavý program je základné kritérium, podľa ktorého posudzujeme televíziu.

Ako posudzovať kvalitu regionálnej televízie?

Pri hodnotení kvality televízie – jej marketingovej sily si treba položiť niekoľko otázok:

Aký program a pre koho televízia vyrába?
To čo je zaujímavé pre regionálneho diváka, nemusí byť zaujímavé pre národného diváka. Národná TV musí aj pri výbere regionálnych tém zohľadňovať záujmy univerzálneho diváka. Národná televízia nekonkuruje regionálnej, regionálna TV nepotrebuje jej  „veľké“ témy. Naopak to funguje spoľahlivo. Veci sa dejú, vychádzajú z regiónov.

Plní si regionálna TV informačnú úlohu pre svoje blízke publikum?
Kvalitná TV vysiela programy, ktoré sú regionálne – určené obyvateľom svojho územia. Má programová skladba koncepciu, venuje sa obyvateľom “svojho” regiónu, alebo vysiela bez ladu a skladu čo príde, napríklad programy prevzaté od kolegov z iných TV, či niekoľko rokov staré dokumenty?

Je program aktualizovaný každý deň, alebo televízia vysiela dvojhodinovú slučku celý týždeň?
Pozor, takáto televízia vôbec nemusí byť nekvalitná. Svedčí to iba o tom, že nemá dostatok financií na tvorbu. Nemať dostatok financií neznamená podnikateľskú neschopnosť. Žiadna regionálna televízia sa neuživí iba z reklamy, preto sú obvykle dotované z miestnych rozpočtov, v zahraničí priamo od štátu. Ak je málo programu, je menej pravidelných divákov. Ale aj tých menej divákov môže byť verných, ktorí  si s obľubou a pravidelne pozrú magazín zo svojho mesta. Objektívny nedostatok divákov (kvôli malému územiu) má vplyv iba na cenu za reklamu. Nemusí mať vplyv na obľúbenosť u divákov.

Šírenie signálu

Pri dnešných technických možnostiach streamovaní videa môže každá TV povedať, že vysiela na celý svet. Uverí nám niekto, že nás sledujú aj číňania? Nie, pretože naše správy nie sú určené číňanom, tak prečo by to pozerali? Skúmame dostupnosť, ale na relevantnom území, či je vhodná kombinácia všetkých dostupných foriem šírenia signálu: káblové rozvody, DVB-T, IPTV a online vysielanie.
Niektoré regionálne TV sa snažia de facto o celoplošné pokrytie, ale to je zavádzajúce. Diváci, ktorí pozerajú programy cudzích miest sú príjemným bonusom k základnej diváckej základni, ale nemali by byť zahrnutí do výpočtu diváckeho publika.

Do výpočtu diváckeho publika nepočítame obyvateľov iných miest a okresov, počítame iba tých, pre ktorých televízia poskytuje servis – vyrába spravodajstvo.

Najdôležitejšie kritéria pri posudzovaní sú teda program, dostupnosť pre obyvateľov a profesionálne spracovanie. Na základe toho je možné posúdiť úroveň TV.

Problém na Slovensku je, že nemáme žiadne štatistiky o výkonnosti regionálnych televízií.

 

Pridaj komentár