Nie sú jednotné kritéria pre posudzovanie kvality regionálnych televízií

Na Slovensku je, že nemáme žiadne štatistiky o výkonnosti regionálnych televízií. Aj takáto neznalosť bola dôvodom pre kauzu Ministerstva životného prostredia:
https://medialne.etrend.sk/televizia/ministerstvo-nalialo-statisice-do-regionalnych-televizii-kto-ich-sleduje-ho-nezaujimalo.html

Okrem nášho združenia sa téme venovala okrajovo iba akademická obec.

  • LBTVB nebývajú zahrnutí ani do prieskumov monitoringu médií. Napríklad regionálna TV nebola zahrnutá do národného prieskumu MML-TGI, hoci bolo skúmaných 57 rôznych, zahraničných a monotématických TV staníc. Nebolo pre nich miesto ani pod súhrnym pojmom  “regionálna TV”.
  • Do peoplmetrového merania sa ani nemajú šancu dostať vôbec. (Agentúra je súkromná spoločnosť národných vysielateľov.)
  • V Správe o stave kultúrneho a kreatívneho priemyslu Ministerstva kultúry, nie sú LRBTV ani len spomenuté, akoby neexistovali.
    http://www.tvba.sk/imageuploads/1207/sprava-kreativny-priemysel-mksr-neulogy.pdf
  • Ministerstvo kultúry a Štatistický úrad skúma všeličo, ale na prieskum sledovanosti LRBTV sa nikdy peniaze nenašli.
  • Samotné LRBTV si nemôžu dovoliť každoročne zaplatiť za prieskum sledovanosti sumu, ktorá prevyšuje celoročné mizerné tržby z reklamy.
  • Televíziam, ktoré tak urobili a zaplatili si za prieskum, to komerčne nijako nepomohlo – ale aspoň vieme ako na tom sme.

Sledovanosť televízie, ktorá nemá prieskum vieme odhadnúť. Ceny za impresiu sú u LRBTV 10 krát nižšie oproti národným médiam, tak je tu veľký priestor pre prípadnú štatistickú odchýlku alebo nepresnosť pri odhadoch.

AKO POSUDZOVAŤ KVALITU REGIONÁLNEJ TELEVÍZIE?

Televízia je biznis na dvojitom trhu
Televízia má dva druhy rôznych klientov a podľa toho volí stratégiu a marketing. Sú to diváci – konzumenti programu a klienti – zadávatelia reklamy. Program je základným produktom televízie, ktorý predávajú svojim „klientom“ – divákom. Pútavý program je základné kritérium, podľa ktorého posudzujeme televíziu.

Pri hodnotení kvality televízie – jej marketingovej sily si treba položiť niekoľko otázok:

Aká je programová štruktúra televízie  a pre koho televízia program vyrába?
To čo je zaujímavé pre regionálneho diváka, nemusí byť zaujímavé pre národného diváka. Národná TV musí aj pri výbere regionálnych tém zohľadňovať záujmy univerzálneho diváka. Národná televízia nekonkuruje regionálnej, regionálna TV nepotrebuje jej  „veľké“ témy. Naopak to funguje spoľahlivo. Veci sa dejú, vychádzajú z regiónov.

Plní si regionálna TV informačnú úlohu pre svoje blízke publikum?
Kvalitná TV vysiela programy, ktoré sú regionálne – určené obyvateľom svojho územia. Má programová skladba koncepciu, venuje sa obyvateľom “svojho” regiónu, alebo vysiela bez ladu a skladu čo príde, napríklad programy prevzaté od kolegov z iných TV, či niekoľko rokov staré dokumenty?

Je program aktualizovaný každý deň, alebo televízia vysiela dvojhodinovú slučku celý týždeň?
Pozor, takáto televízia vôbec nemusí byť nekvalitná. Svedčí to iba o tom, že nemá dostatok financií na tvorbu. Nemať dostatok financií v tomto segmente neznamená podnikateľskú neschopnosť. Žiadna regionálna televízia sa neuživí iba z reklamy (nikde na svete), preto sú obvykle dotované z miestnych rozpočtov, v zahraničí priamo od štátu. Ak je málo programu, je menej pravidelných divákov. Aj tých menej divákov môže byť verných, ktorí  si s obľubou a pravidelne pozrú magazín zo svojho mesta. Objektívny nedostatok divákov (kvôli malému územiu) má vplyv iba na cenu za reklamu. Nemusí mať vplyv na obľúbenosť u divákov.

Aké sú možnosti distribúcie signálu a aká je penetrácia na relevantnom území?
Pri dnešných technických možnostiach streamovaní videa môže každá TV povedať, že vysiela na celý svet. Uverí nám niekto, že nás sledujú aj číňania? Nie, pretože naše správy nie sú určené číňanom, tak prečo by to pozerali? Skúmame dostupnosť, ale na relevantnom území, či je vhodná kombinácia všetkých dostupných foriem šírenia signálu: káblové rozvody, DVB-T, IPTV a online vysielanie.
Niektoré regionálne TV sa snažia de facto o celoplošné pokrytie, ale to je zavádzajúce. Diváci, ktorí pozerajú programy cudzích miest sú príjemným bonusom k základnej diváckej základni, ale nemali by byť zahrnutí do výpočtu diváckeho publika.

Do výpočtu diváckeho publika nepočítame obyvateľov iných miest a okresov, počítame iba tých, pre ktorých televízia poskytuje servis – vyrába spravodajstvo.

Najdôležitejšie kritéria pri posudzovaní sú teda program a jeho relevancia, dostupnosť pre obyvateľov a profesionálne spracovanie. Na základe toho je možné posúdiť úroveň TV.

 

 

Pridaj komentár