Výroba reklamy, ako to u nás prebieha

Výroba reklamy je nás zdravý mix nápadov, technického remesla a know-how. Ak to prenecháte na nás, prehľadne vám zostavíme náklady a zachováme jednoduchú štruktúru pri výrobe.

Spolupracujeme v niekoľkých krokoch.

 1. Rozhovor – spoločne sa snažíme dosiahnuť cieľ
  Na začiatku každého dobrého vzťahu vždy stojí dialóg. Spoločne definujeme silné stránky vášho produktu a cieľ  reklamy.
 2. Návrh koncepcie
  Potrebujeme reklamnú výpoveď dotiahnuť do detailov. Dáme vášmu posolstvu koncepčný rámec.
 3. Stretnutie
  Bez vás nejde nič. Prejednáme s vami scenár. Ukážeme, ako sa váš produkt dostane do pravého svetla.
 4. Nakrúcanie – obrazová reč
  U nás to je nekomplikované. Režisér, kameraman, zvukár, osvetľovač, účinkujúci (prípadne aj ďalšie profesie) prídu na nakrúcanie na dohodnuté miesto. Budete pri tom, keď váš produkt naberá filmovú podobu a pokyny réžie mu vdýchnu život.
 5. Strih a ozvučenie
  Strih a zvuk zhustia silu vášho posolstva na niekoľko reklamných sekúnd.
 6. Odovzdáme vám dielo – otestovanie spokojnosti
  Pri našej prezentácii spotu ste v perspektíve diváka. Zažijete, nakoľko reálna, autentická a dôveryhodná je Vaša správa. A to vďaka multizmyslovému nosiču reklamy – televízie.

Leave a Reply